Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

 

A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ
1.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

με αποδεδειγμένη εμπειρία και

γνώση στην επείγουσα ιατρική

ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΜ.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1
2.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 με αποδεδειγμένη εμπειρία και

γνώση στην επείγουσα ιατρική

ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α'

ΤΜ.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1
3. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

με αποδεδειγμένη εμπειρία και

γνώση στην επείγουσα ιατρική

ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β'

ΤΜ.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1
4. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜ. 1
5. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜ. 1