Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Αριθ. Πρωτ. 8791 - 10 Σεπτεμβρίου 2021

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΜΗΜΑ

 

ΒΑΘΜΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  1.

ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας για το Τ.Ε.Π)

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α'

 

1

  2.

 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β'

 

1