Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Δελτίο Τύπου 20/9/2016 

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά:

 • την κ. Μίλη Ευαγγελία για τη δωρεά δώδεκα (12) κουβερτών στην Καρδιολογική Κλινική εις μνήμην του Μίλη Γεωργίου
 • πολίτη ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος για τη δωρεά μίας (1) πατερίτσας και ενός (1) καροτσιού μεταφοράς ασθενού

Στη δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα τέτοιες πρωτοβουλίες είναι αξιέπαινες.

 
Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
α/α
ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δελτίο Τύπου 26/08/2016 

 

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά:

• τους κ.κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιο και Βαλάσα Νικόλαο για τη δωρεά είκοσι (20) μεταλλικών καρεκλών επισκέπτη για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής

• πολίτη ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος για τη δωρεά είκοσι (20) μονών σεντονιών για τις ανάγκες των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας

• τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων (Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο) της Νάουσας που δώρησε:
     α) Δεκατρείς (13) κουβέρτες
     β) Τριάντα (30) θήκες χαρτοπετσέτας
     γ) Τριάντα (30) αλατοπίπερα
     δ) Ογδόντα (80) δίσκους φαγητού και
     ε) Είκοσι τρείς (23) καράφες

• τον κ. Ζαχαριάδη Παύλο για τη δωρεά δέκα (10) μαξιλαριών για τις ανάγκες των κλινικών της Μονάδας αναλυτικά ως εξής:
     α) Πέντε (5) στην Παθολογική
     β) Τρείς (3) στην Καρδιολογική και
     γ) Δύο (2) στην Παιδιατρική

• πολίτη ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος για τη δωρεά δέκα πέντε (15) αδιάβροχων μαξιλαροθηκών για της ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής εις μνήμη Φλώρας Γιολδάση

• τον κ. Κλωνάρη Γρηγόριο για τη δωρεά ενός (1) ψυγείου CROWΝ προς την Ορθοπεδική Κλινική

• τις κ.κ. Δρακούλη Αθηνάς και Τριανταφυλλίδου Παρασκευής για τη δωρεά τριάντα (30) κουβερτών στην Παθολογική Κλινική της Μονάδας εις μνήμη του Τριανταφυλλίδη Νικόλαου

• πολίτη ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος για τη δωρεά επτά (7) υποσέντονων, τριών (3) σεντονιών, μίας (1) μαξιλαροθήκης και δύο (2) μονών κουβερτών για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής της Μονάδας

Στη δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα τέτοιες πρωτοβουλίες είναι αξιέπαινες.

 

 
Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
α/α
ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δελτίο Τύπου 25/05/2016 

      Δωρεά της κ. Αναστασίας Βαρβαρέσου και του κ. Κων/νου Βαρβαρέσου στη μνήμη των γονέων τους Αικατερίνης και Γρηγορίου αποδέχθηκε το Δ.Σ του Νοσοκομείου Ημαθίας στη συνεδρίασή του στις 17/5/2016.

Η δωρεά αφορά μία (1) κεφαλή ενδοσκοπίου υψηλής ευκρίνειας αξίας 20.000,00€, η οποία θα εγκατασταθεί στο Χειρουργείο του Νοσοκομείου Νάουσας και θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλων των κλινικών του Χειρουργικού Τομέα.
Η χρήση της θα βελτιώσει σημαντικά το ποιοτικό επίπεδο των ενδοσκοπήσεων και των λαπαροσκοπικών και αρθροσκοπικών επεμβάσεων και θα συμβάλλει γενικότερα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Χειρουργεία του Νοσοκομείου.
Με τη συγκεκριμένη δωρεά συνεχίζεται η μακροχρόνια παράδοση της έμπρακτης και αξιέπαινης υποστήριξης της οικογένειας Βαρβαρέσου προς το Νοσοκομείο.

 
Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
α/α
ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δελτίο Τύπου 06/04/2016 

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας- Μονάδα Νάουσας, ευχαριστεί θερμά :

 • Την οικογένεια του Γ. Μπιλιούρη για τη δωρεά των 100,00€ προς την Υγ. Μονάδα Ναουσας εις μνήμη της αγαπημένης τους ξαδέρφης, θείας και νονάς Βασιλικής (μπέμπα) Καβουρα-Δρυμούση.
 • Πολίτη ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος για τη δωρεά τριάντα δύο (32) σεντονιών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
 • Την κα  Ελευθεριάδου Ευδοξία για τη δωρεά στην καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου δεκατεσσάρων (14) σεντονιών και επτά (7) μαξιλαροθηκών εις μνήμη του εγγονού της Κωνσταντίνου.
 • Φίλους του Νοσοκομείου οι οποίοι επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους για την δωρεά πιεσόμετρων και χειρουργικών εργαλείων για τις ανάγκες των Εξωτερικών Ιατρείων.
 • Τον κ. Καρτόφη Δημήτριο για τη δωρεά δύο (2) μεταχειρισμένων αναπηρικών καροτσιών - ενός (1)  μπαστουνιού μιας (1) πατερίτσας και δυο (2) Ορθοπεδικών παπουτσιών για τις ανάγκες των Εξωτερικών Ιατρείων.
 • Τον κ. Καραμπατζό Αναστάσιο του Κωνσταντίνου για την δωρεά πενήντα τριών (53) γιαουρτιών.
 • Την κ. Παπαδοπούλου Ελευθερία για τη δωρεά στην Ορθοπεδική Κλινική τριάντα (30) μαξιλαροθηκών και επτά (7) σεντονιών.
 • Τον πατήρ Ιωάννη Παπαλιάγκα για τη δωρεά στην Ορθοπεδική Κλινική τριάντα (30) μαξιλαριών- τριάντα (30) θηκών μαξιλαριών και (30)  μαξιλαροθηκών. 
 • Την οικογένεια και τα αδέλφια του Γεωργίου Πετρακίδη για την δωρεά οκτώ (8) καρεκλών για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής.
 • Πολίτη ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος για την δωρεά είκοσι (20) μαξιλαροθηκών που παρέδωσε ο πατήρ Ιωάννης Παπαλιάγκας για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
 • Πολίτη ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος για τη δωρεά έξι (6) ακρυλικών κουβερτών τεσσάρων (4)  μονών και δύο (2) διπλών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
 • Την εταιρία Αυγοδιατροφική ΑΕ Πολίτη για τη δωρεά τριάντα (30) αυγών.

 

      Στη δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα τέτοιες πρωτοβουλίες είναι αξιέπαινες.

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

α/α

ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δελτίο Τύπου 06/02/2015 

     Η Διοίκηση του Γ. Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά την κα Κυριακή Ευθ. Βλάχου-Χ"Bασιλείου για τη δωρεά ενός (1) Bedside Monitor PVM-2701/2703 στο Καρδιολογικό Τμήμα της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας, εις μνήμη του αδερφού της πρώην Δημάρχου Νάουσας, ως ένδειξη ευχαρίστησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Υγειονομικής Μονάδας.

     Θεωρούμε ότι στη δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα τέτοιες πρωτοβουλίες είναι αξιέπαινες.

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

Δελτίο Τύπου 08/01/2015 

Η Διοίκηση του Γ. Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά:

 • Την Εταιρία TECHNICOOL ABEE για τη δωρεά μιας (1) τηλεόρασης αξίας 369,00€ στην Υγ. Μονάδα Νάουσας στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με αυτήν. Η αναφερόμενη τηλεόραση διατίθεται στο χώρο αναμονής των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας.
 • Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό (Α.Σ.) Νάουσας για τη δωρεά εκατόν τριάντα (130) κιλών ροδακίνων στην Υγ. Μονάδα Νάουσας
 • Την Εταιρία «Πέντε Α.Ε. - ΓΑΛΑΞΙΑΣ» για τη δωρεά δέκα (10) καρεκλών (πλαστικές) στην Παθολογική Κλινική της Υγ. Μονάδας Νάουσας
 • Τον κ. Κοτζιάμπαση Ανδρέα για τη δωρεά μιας (1) τροχήλατης καρέκλας γραφείου στην Ορθοπεδική Κλινική της Υγ. Μονάδας Νάουσας
 • Την κ. Καραφούσια Γιολάντα για τη δωρεά ενός (1) τροχήλατου καροτσιού μεταφοράς ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία της Υγ. Μονάδας Νάουσας
 • Τον κ. Δημήτριο Πάλλα για τη δωρεά ενός (1) καροτσιού μεταφοράς ασθενών για τις ανάγκες της Υγ. Μονάδας Νάουσας
 • Τον κ. Θωμίδη Θωμά για τη δωρεά μίας (1) τηλεόρασης 22" τύπου LED μάρκας ΝΕΟ αξίας 130,00€ για τις ανάγκες της Υγ. Μονάδας Νάουσας
 • Την κα Ανθούλα Κυριακίδου για τη δωρεά δέκα (10) κουβερτών μονών διαστάσεων (1,50x2,00) για τις ανάγκες της Υγ. Μονάδας Νάουσας
 • Το Σύλλογο "ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» για τη δωρεά ενός (1) καλωδίου ΗF 4MM/4M που αφορά την διαθερμία που προσέφερε ο ανωτέρω Σύλλογος στην Χειρουργική Κλινική της Υγ. Μονάδας Νάουσας συνολικής αξίας 120,54€
 • «Παρέα Γυναικών» που επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμες για τη δωρεά πενήντα (50) σεντονιών λευκών και είκοσι οκτώ (28) μαξιλαριών για τις ανάγκες της Υγ. Μονάδας Νάουσας.

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

Δελτίο Τύπου 19/12/2014 

     Η Διοίκηση του Γ. Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά το «ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» για τη προσφορά του στην Χειρουργική κλινική της Υγ. Μονάδας Νάουσας ενός εξαρτήματος διαθερμίας αξίας 7.500,00€.

     Θεωρούμε ότι η ανωτέρω δωρεά αποτελεί μία εξόχως ευγενική χειρονομία στήριξης του Νοσοκομείου και δη της Χειρουργικής κλινικής αυτού, η οποία θα συνδράμει ουσιαστικά στο εξαιρετικό έργο των ιατρών και του προσωπικού της.

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

Page 11 of 11 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11