Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Δελτίο Τύπου 26/10/2020 

Πρόσληψη τεσσάρων Ειδικευμένων Ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας

     Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας σας ενημερώνουμε ότι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης τεσσάρων (4) Ειδικευμένων Ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας ως εξής:

 • ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Επιμελητής Β΄ Αναισθησιολογίας
 • ΣΤΑΘΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ - Επιμελήτρια Β΄ Ακτινολογίας
 • ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ - Επιμελητής Β΄ Οφθαλμολογίας
 • ΔΡΟΓΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ - Επικουρική Ιατρός Χειρουργικής

και προσεχώς αναμένονται και δύο (2) επιπλέον ιατροί ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Ορθοπεδικής αντίστοιχα.
     Η πρόσληψη των παραπάνω ιατρών ενισχύει τα Ιατρικά Τμήματα και συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

 

Ο Αναπλ. Διοικητής
Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας

Δρ. Κωνσταντίνος Λυκοστράτης

 

 

Δελτίο Τύπου 09/10/2020 

Ανάληψη καθηκόντων Αν. Διοικητή Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Σύμφωνα με την απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 819/ ΥΟΔΔ/ 5-10-2020 ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν. Ημαθίας – Διοικητής Νοσοκομειακής Μονάδας Νάουσας. Οι απαιτήσεις των καιρών αναδεικνύουν την ανάγκη για ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και όλοι μαζί οφείλουμε να ανταποκριθούμε εύστοχα στην προσπάθεια αναβάθμισής της.

Ευχαριστώ την Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. και τον Διοικητή του Γ.Ν. Ημαθίας για τη θερμή υποδοχή και ευχαριστώ την Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Με αίσθημα ευθύνης θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση στόχων που μου έχουν ανατεθεί.


Ο Αναπλ. Διοικητής
Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας

Δρ. Κωνσταντίνος Λυκοστράτης

Δελτίο Τύπου 31/08/2020 

Ενισχύονται διαρκώς με νέο προσωπικό οι Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας

Αρ. Πρωτ. 11617-31-08-2020

   Στο πλαίσιο της θωράκισης και ενίσχυσης του ΕΣΥ με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας σε συντονισμό με την 3η ΥΠΕ οι Μονάδες Υγείας Βέροιας και Νάουσας ενισχύονται περαιτέρω.

   Από τα τέλη Ιουνίου όποτε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης για την τακτική πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών το δυναμικό των Μονάδων Υγείας του Γ.Ν Ημαθίας ενδυναμώθηκε σε πρωτόγνωρο βαθμό. Από 1/9/2019 και εν μέσω πανδημίας, τους πρώτους επτά μήνες του 2020 έως και σήμερα η ενίσχυση σε υγειονομικό προσωπικό αποτυπώνεται ως εξής:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ   ΑΠΟ 01/09/2019 ΕΩΣ 27/8/2020

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ   (ΒΕΡΟΙΑΣ)

 

ΣΟΧ 2/2019:      ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ            26

ΣΟΧ 1/2019:      ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ        14

                           ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                      1

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ - ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄                                                2

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΒ΄   1

 

  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ   ΙΑΤΡΟΙ

 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΕ   4ΜΗΝΗ   ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΟΓΩ COVID

 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

  5

 ΠΕ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - COVID

  1

 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

  3

 ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - COVID

  1

 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

  4

 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  

  1

 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

  3

 ΠΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ

  1

 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

  1

 ΠΕ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ  

  1

 Ω.Ρ.Λ.

  2

 ΠΕ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

  1

 ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

  3

 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  1

 ΣΥΝΟΛΟ

 22

 ΣΥΝΟΛΟ

  6

   4 ΙΑΤΡΟΙ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-COVID                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                  1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ                        10

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                 7

ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ                  6

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ.              1

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ                               1

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ                           2

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ            1

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ              2

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ                     1

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ                                1

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ                                    5

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ                                 1

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                                            1

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ                                1

ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΕΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ            1

ΣΥΝΟΛΟ:                                                  42

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ          ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ               1

ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ                          1

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ                                            1

ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ                            1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ                                   1

ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝ/ΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ           1

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ                                  2

ΔΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ                     2

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ                      1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ                            2

ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ                    1

ΣΥΝΟΛΟ                                                     14

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ :

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ:

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ     1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ        1

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ)

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ                                                             1

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ                                          2

ΤΕ ΜΑΙΩΝ                                                                        1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                        6

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                                  1

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                        5

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ                                                      2

ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ                                                            1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ                                                                     1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ             1

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ                                    3

ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ                                                            2

ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ                                        6

ΣΥΝΟΛΟ                                                                         32

 

Η αρ.πρωτ.2177/11-02-2020 Απόφαση - Προκήρυξη Πλήρωσης θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ:

 • ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ - ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ, ο φάκελος του ιατρού έχει σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό
 • ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ, επαναξιολόγηση από τους επιλαχόντες
 • ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ, ο φάκελος του ιατρού έχει σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό

Με το αρ.πρωτ.10613/04-08-2020 έγγραφο μας υποβλήθηκαν αιτήματα για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας μετά το υπ΄πρωτ.38101/03-08-2020 έγγραφο της, οι οποίες είναι οι εξής:

 • 2 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄
 • 3 ΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, 2 ΕΒ΄)
 • 1 ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΒ΄
 • 1 ΘΕΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΒ΄
 • 2 ΘΕΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄
 • 1 ΘΕΣΗ ΩΡΛ ΕΒ΄
 • 1 ΘΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄
 • 1 ΘΕΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄

Επίσης, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.Γ4β/Γ.Π.4634/24-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας σας παραθέτουμε πίνακα με τις θέσεις της Οργανικής Μονάδας Έδρας Βέροια που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη 6Κ/2020.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ        ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ   ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ                          1

ΠΕ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                            1

ΤΕ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                            3

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ                 1

Επιπλέον, μία (1) θέση ΤΕ Νοσηλευτικής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2643/98 ΑΜΕΑ ΦΕΚ 5054/31-12-2019.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 01/09/2019 ΕΩΣ 27/8/2020

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΣΟΧ 2/2019: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ    16

ΣΟΧ 1/2019: ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 9

 

ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ: Τακτική πλήρωση – ένα (1) άτομο

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ - ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄          1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΒ΄          1

  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

  1

 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

  4

 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

  1

 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

  2

 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

  1

 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

  1

 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

  2

 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

  1

 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

  3

ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

  3

 ΣΥΝΟΛΟ

  5

 ΣΥΝΟΛΟ

 14

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - COVID

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                      4

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                        4

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ.                           4

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤ.                 1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ- ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ                     2

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ                 5

ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ                                           1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                2

ΣΥΝΟΛΟ:                                                     23

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ          ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                     1

ΣΥΝΟΛΟ                                                         1

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                                           1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                                          8

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                        3

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ/ΚΟ                                        8

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ                                        2

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ                                          1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ- ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ            1

ΣΥΝΟΛΟ                                                                         24

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Σε διαδικασία πρόσληψης είναι :                                                                           

-    Μία (1) θέση ΕΒ' Ορθοπαιδικής       

-    Μία (1) θέση ΕΒ΄ Οφθαλμολογίας

-    Μία (1) θέση ΕΒ΄ Μ/Γυναικολογίας                                                                               

-    Μία (1) θέση Αναισθησιολογίας                     

-    Μία (1) θέση Ακτινοδιαγνωστικής 

 

Εγκρίθηκε μία (1) θέση Επιμελητή Β' Εσωτερικής Παθολογίας.

 

Εγκρίθηκαν λόγω covid-19 οι παρακάτω ειδικότητες Επικουρικών Ιατρών:  

-    Μία ( 1 ) Οφθαλμολογίας - Η πρόσληψη έγινε.     

                                                                                   

Προκηρύχθηκαν μέσω ΑΣΕΠ στην Προκήρυξη 6Κ/2020:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ                  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ                 3

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΗ                            1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗ                            1

 

 Ο Διοικητής του Γ.Ν Ημαθίας

 Ηλίας Γ. Πλιόγκας

Δελτίο Τύπου 14-8-2020 

Ευχαριστήριο για Δωρεές στο Νοσοκομείο

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, ευχαριστεί θερμά

 • Την εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε., για τη δωρεά είκοσι πέντε (25) μέτρων υφαντού και είκοσι πέντε (25) μέτρων πλεκτού υφάσματος για τη ραφή υφασμάτινων μασκών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας.
 • Την κα. Τσακίρη Βέτα, για τη δωρεά εβδομήντα πέντε (75) τεμαχίων υφασμάτινων μασκών πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

                                                                      Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                       Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                        ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

 

Δελτίο Τύπου 10/06/2020 

Ευχαριστήριο για Δωρεά στο Νοσοκομείο

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, ευχαριστεί θερμά

 • Πολίτη Β.Ν., ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του και να μη δημοσιευθούν τα στοιχεία του στον τύπο, ο οποίος δώρισε δύο (2) ξύλινα παγκάκια, για τη διευκόλυνση των ασθενών κατά την αναμονή τους για είσοδο προς εξέταση στο Νοσοκομείο

                                                                Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                              Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                               ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

 

Δελτίο Τύπου 27/05/2020 

Ευχαριστήριο για Δωρεές στο Νοσοκομείο

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, ευχαριστεί θερμά:

 • Τον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», για τη δωρεά ενός εξαερωτήρα, αξίας 1.612,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού μηχανήματος του Χειρουργείου του Νοσοκομείου.
 • Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», για τη δωρεά του παρακάτω εξοπλισμού για τις ανάγκες της Παιδιατρικής Κλινικής:

        α) Μόνιτορ του οίκου EDAN INSTUMENTS. INC μοντέλο Χ10 για την παρακολούθηση ζωτικών παραμέτρων ανήλικων παίδων και νεογνών.

         β) Δύο (2) Συσκευών ενδοοστικής χορήγησης υγρών παίδων, κωδικός ΝΙΟ-Ρ.

 • Την εταιρία Χοντρεμπορική Ημαθίας, για τη δωρεά εκατό (100) τεμαχίων δοχείων για τρόφιμα, προς ενίσχυση του Νοσοκομείου.
 • Την εταιρία Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ και ΣΙΑ Ε.Ε., για τη δωρεά 320 Λίτρων Γάλατος Μακράς Διάρκειας, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
 • Πολίτη Μ.Σ., ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του και να μη δημοσιευθούν τα στοιχεία του στον τύπο, για τη δωρεά ενός (1) αναπνευστήρα, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και
 • Πολίτη, η οποία επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της και να μη δημοσιευθούν τα στοιχεία της στον τύπο, για τη δωρεά ενός (1) παλμικού οξύμετρου αξίας 176,00 €, για τις ανάγκες του Τ.Ε.Π.

                                                                                      Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                     Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                                     ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

 

Δελτίο Τύπου 27/04/2020 

Ενημέρωση πολιτών του Δήμου Νάουσας

             Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας ότι, έπειτα από τις άοκνες προσπάθειες της Διοίκησης της Υγ. Μον. Νάουσας και χάριν στην καθοριστική συμβολή της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και του Υπουργείου Υγείας, ξεκίνησε στο Νοσοκομείο Νάουσας η 24ωρη υπηρεσία φύλαξης στους χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του Προσωπικού Φύλαξης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

                                                                               H ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                               Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                                ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

Δελτίο Τύπου 13/04/2020 

Ευχαριστήριο Δελτίο Τύπου

 

   Η Διοίκηση της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας ευχαριστεί θερμά τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο και την κ. Καρατζιούλα Νίκη για την προσφορά Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στο Νοσοκομείο.
   Στη δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα τέτοιες πρωτοβουλίες είναι αξιέπαινες και αποτελούν αφενός μια εξόχως ευγενική χειρονομία στήριξης του Νοσοκομείου, η οποία θα συνδράμει ουσιαστικά στο εξαιρετικό έργο των ιατρών και του προσωπικού του, και αφετέρου αποδεικνύουν την κοινωνική ευθύνη προς το σύνολο των πολιτών.

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

Δελτίο Τύπου 16/03/2020 

Ευχαριστήριο Δελτίο Τύπου προς το Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας

     Στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τη μείωση διασποράς του covid-19 και ακολουθώντας τις οδηγίες που δίδονται από το ΕΚΕΑ ενημερώνουμε το κοινό πως εφεξής η αιμοδοσία θα πραγματοποιείται εκτός της Υγ. Μονάδας Νάουσας, στην αίθουσα «Καμίνι» που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Νοσοκομείο.
     Η Υγ. Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά το Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημά μας και την παραχώρηση της αίθουσας, με αίσθημα ευθύνης για τη δημόσια υγεία και το κοινό καλό.
     Καλούμε όλους τους εθελοντές αιμοδότες να προσέλθουν για αιμοδοσία, προκειμένου να ενισχυθεί το απόθεμα αίματος στην επικράτεια. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση για τις προϋποθέσεις αιμοδοσίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το αναλυτικό ωράριο λειτουργίας.

Εκ της Διοίκησης του Νοσοκομείου

 Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

 

 

 

Δελτίο Τύπου 13/03/2020 

Λειτουργία αξονικού τομογράφου Υγ. Μονάδας Νάουσας
 
     Γεγονός αποτελεί πλέον η λειτουργία αξονικού τομογράφου στην Υγειονομική Μονάδα Νάουσας, δεδομένου πως και το τελευταίο στάδιο εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού έχει ολοκληρωθεί. Ήδη εξυπηρετούνται πλήρως τα πρωινά εσωτερικά περιστατικά της Υγ. Μονάδας Νάουσας, ενώ βάσει του προγραμματισμού του ακτινολογικού τμήματος από τις 16/03/2020 θα υπάρχει πλήρης κάλυψη επειγόντων περιστατικών που προσέρχονται κατά την εφημερία. Τέλος, ήδη ξεκινά ο προγραμματισμός ώστε, από τις 01/04/2020 να εξυπηρετούνται πολίτες στο πλαίσιο εξωτερικών ιατρείων με ραντεβού.
     Η λειτουργία του αξονικού τομογράφου προϋπέθεται την άμεση και τάχιστη στελέχωση του τμήματος με ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που επιτεύχθηκε ύστερα από συντεταγμένες προσπάθειες της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και τη συνδρομή της Υγ. Μονάδας Βέροιας, ενώ συνεχίζονται οι περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του αξονικού και η μόνιμη επαρκής στελέχωση του τμήματος.
 
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ
Page 4 of 11 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>