Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Δελτίο Τύπου 12/03/2018 

Δωρεές - Ευχαριστήρια

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά:

 • πολίτη (Μ.Γ.) ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του και να μη δημοσιευτούν τα στοιχεία του στον τύπο για τη δωρεά τριάντα (30) ειδικών πινακίδων για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής, ως έκφραση της ευχαριστίας του στο ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που του παρείχαν κατά την διάρκεια της νοσηλείας του
 • πολίτη ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του για τη δωρεά δεκαέξι (16) μονών σεντονιών και δώδεκα (12) μαξιλαροθηκών για τις ανάγκες των κλινικών του Νοσοκομείου 
 • την κ. Χασιώτη Δήμητρα για τη δωρεά πέντε (5) ειδικών αδιάβροχων θηκών για την κάλυψη των μαξιλαριών απαγωγής ισχίου, απαραίτητα στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική του ισχίου, ως έκφραση ευχαριστίας της στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που της προσφέρθηκαν κατά την διάρκεια της νοσηλείας της 
 • την κ. Θωμά Θωμαή για τη δωρεά πέντε (5) ειδικών αδιάβροχων θηκών για την κάλυψη των μαξιλαριών απαγωγής ισχίου, απαραίτητα στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική του ισχίου, ως έκφραση ευχαριστίας της στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που της προσφέρθηκαν κατά την διάρκεια της νοσηλείας της
 • την κ. Παυλίδου Δήμητρα για τη δωρεά δύο (2) χειρουργικών ψαλιδιών, ως ένδειξη ευχαριστίας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Χειρουργικής Κλινικής

 

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Δελτίο Τύπου 12/03/2018 

Εκπαίδευση ομάδων πυροπροστασίας-πυρασφάλειας

Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου Νάουσας, που απορρέει και από τα σχέδια εκτάκτων αναγκών «Περσέας», σας ενημερώνουμε ότι, την 6-3-2018 πραγματοποιήθηκε στην Υγειονομική Μονάδα Νάουσας εκπαίδευση των ομάδων πυροπροστασίας-πυρασφάλειας. Ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας κ. Σιδερίδης Σταύρος και ο πυροσβέστης κ. Φέσιος Αλέξανδρος μετά τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος έκαναν επίδειξη της χρήσης τόσο των πυροσβεστήρων όσο και των πυροσβεστικών φωλεών. Τέλος, όλοι οι εκπαιδευόμενοι είχαν την δυνατότητα να χειριστούν πυροσβεστήρες πραγματοποιώντας κατάσβεση μίας ελεγχόμενης φωτιάς, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας και τον Διοικητή κ. Παλαμούτη Νικόλαο, τόσο για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά της για εκπαίδευση, όσο και για την συνεχή και πολύτιμη συνεργασία τους.

 

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Δελτίο Τύπου 3/1/2018 

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά:

 • πολίτη (Π.Ε.) η οποία επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, για τη δωρεά τριάντα επτά (37) ακρυλικών κουβερτών, εβδομήντα τεσσάρων (74) σεντονιών και τριάντα επτά (37) μαξιλαροθηκών
 • πολίτη (Μ.Μ.) η οποία επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, για τη δωρεά πέντε (5) ακρυλικών κουβερτών ως ένδειξη ευχαριστίας για την άριστη ιατρονοσηλευτική φροντίδα που παρείχε το Νοσοκομείο στην μητέρα της κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασής της στην Ορθοπεδική Κλινική
 • πολίτη (Π.Γ.) η οποία επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, για τη δωρεά πέντε (5) λευκών σεντονιών και πέντε (5) μαξιλαροθηκών, ως ένδειξη ευχαριστίας για την άριστη ιατρονοσηλευτική φροντίδα που παρείχε το Νοσοκομείο στην ίδια κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασής της στην Ορθοπεδική Κλινική.
 • τον κ. Βαφειάδη Βασίλειο, για τη δωρεά ενός (1) Νοσοκομειακού κρεβατιού, με πλήρη εξοπλισμό (στρώμα, κάγκελα) καθώς και ενός (1) αεροστρώματος με τον μηχανισμό του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για τις ανάγκες της Βραχείας Νοσηλείας, εις μνήμη της αποθανούσας συζύγου του ως ένδειξη ευχαριστίας στους γιατρούς και το Νοσηλευτικό προσωπικό
 • τον κ. Νίκου Αντώνιο, για τη δωρεά επτά (7) καρεκλών, για τις ανάγκες της Βραχείας Νοσηλείας του Τμήματος των ΤΕΠ ως απόρροια της άριστης νοσηλευτικής φροντίδας που παρέχει το Νοσοκομείο στον ίδιο και την οικογένειά του όποτε το έχει χρειαστεί
 • πολίτη (Ν.Χ.) ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, για τη δωρεά δέκα (10) λευκών σεντονιών, για τις ανάγκες της Βραχείας Νοσηλείας του Τμήματος των ΤΕΠ ως απόρροια της άριστης νοσηλευτικής φροντίδας που παρέχει το Νοσοκομείο στον ίδιο και την οικογένειά του όποτε το έχει χρειαστεί.
 • πολίτη (Κ.Β.) η οποία επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, για τη δωρεά ενός (1) καροτσιού μεταφοράς ασθενούς για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής, ως απόρροια της άριστης νοσηλευτικής φροντίδας που παρέχει το Νοσοκομείο στον ίδιο και την οικογένειά της όποτε το έχει χρειαστεί
 • τον Σύλλογο Παλατιτσιωτών, για τη δωρεά τριάντα (30) μαξιλαριών με τις αντίστοιχες μαξιλαροθήκες και τριάντα (30) λευκών σεντονιών για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής ως απόρροια της άριστης νοσηλευτικής φροντίδας που παρείχε η Κλινική σε διάρκεια ετών στους κατοίκους του χωριού και τα μέλη του συλλόγου και ως ένδειξη ευχαριστίας στους γιατρούς και το Νοσηλευτικό προσωπικό, τους οποίους συγχαίρουν για την προσφορά των υπηρεσιών τους

 

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

α/α
ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δελτίο Τύπου 30/10/2017 

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά:

 • πολίτη (Μ.Κ.), η οποία επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, για τη δωρεά του ποσού των διακοσίων Ευρώ (200,00€) εις μνήμη του πατέρα της και ως ένδειξη ευχαριστίας στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για την προσφορά των υπηρεσιών τους
 • τους κ.κ. Δήμο και Γεωργία Γερούση, για τη δωρεά του ποσού των εκατό Ευρώ (100,00€), εις μνήμη της μητέρας τους και ως ένδειξη ευχαριστίας στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για την προσφορά των υπηρεσιών τους
 • πολίτη (Μ.Δ.), ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, για τη δωρεά διακοσίων (200) ακρυλικών κουβερτών
 • πολίτη (Μ.Θ.), ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, για τη δωρεά εννέα (9) σεντονιών και έντεκα (11) μαξιλαροθηκών, για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής

 

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

α/α
ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δελτίο Τύπου 20/10/2017 

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά:

 • τον κ. Χρήστο Σαμαρά για τη δωρεά δύο (2) ανοιγόμενων κουφωμάτων, παραθύρων από θερμομονωτικό προφίλ με εξωτερικό παντζούρι ρολό για τις ανάγκες (καλύτερη θερμομόνωση και ασφάλεια) του Εξωτερικού Ορθοπεδικού Ιατρείου και γυψωτηρίου, ως ένδειξη ευχαριστίας προς τον Διευθυντή της Κλινικής, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, μετά την άριστη ιατρονοσηλευτική φροντίδα που παρείχε το Νοσοκομείο στον πατέρα του κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασής του στην Ορθοπεδική Κλινική,
 • τον. κ. Τιμόθεο Παπαδόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας «Παπαδόπουλος Ξενοδ. Επιχ. ΑΕ», για τη δωρεά ενός (1) τροχήλατου καροτσιού μεταφοράς ασθενών για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής, λόγω της καλής περίθαλψης που έτυχε η μητέρα του στην Ορθοπεδική Κλινική της Μονάδας Νάουσας,
 • πολίτη (Ζ.Ε.), ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, για τη δωρεά τριών (3) ανοιγόμενων κουφωμάτων παραθύρων από θερμομονωτικό προφίλ με τζάμι σαγρέ ασφαλείας και σήτα για τις ανάγκες (καλύτερη θερμομόνωση και ασφάλεια) των Εξωτερικών Ιατρείων, ως ένδειξη ευχαριστίας της άριστης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας που παρείχε το Νοσοκομείο στον ίδιο και στην αποθανούσα σύζυγό του,
 • πολίτη (Α.Α.), ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, για τη δωρεά ενός (1) καροτσιού μεταφοράς ασθενών για τις ανάγκες της Υγ. Μονάδας Νάουσας.

 

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

α/α
ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δελτίο Τύπου 19/10/2017 

Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας σας ενημερώνουμε ότι, στην Υγειονομική Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας θα πραγματοποιείται Τακτικό Εξωτερικό Γυναικολογικό Ιατρείο για “Test PAP” (TΕΣΤ Παπανικολάου) κάθε Τετάρτη τις ώρες 09:30-13:30.
Η διαδικασία για το κλείσιμο των ραντεβού θα γίνεται από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Νάουσας στα τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις ώρες 07:00 έως 15:00.

 

Δελτίο Τύπου 18/10/2017 

Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας σας ενημερώνουμε ότι, έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου η Ψυχολόγος της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας κ. Βαρβέρη Μαρία θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη τις ώρες 08:30 έως 13:30 Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης στην Υγ. Μονάδα Νάουσας.
Η διαδικασία για το κλείσιμο των ραντεβού θα γίνεται από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Νάουσας στα τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις ώρες 07:00 έως 15:00.

 

Δελτίο Τύπου 14/09/2017 

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, ευχαριστεί θερμά τις οικογένειες Χρυσίδη Γεωργίας και Αποστόλου Στέλλας για τη δωρεά είκοσι πέντε (25) σεντονιών και είκοσι πέντε (25) μαξιλαροθηκών για τις ανάγκες των κλινικών της Μονάδας.

 

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

α/α
ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δελτίο Τύπου 06/09/2017 

Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας σας ενημερώνουμε ότι, όσον αφορά τη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων της Υγ. Μονάδας Νάουσας και έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου:

Το Παθολογικό Τμήμα θα πραγματοποιεί από τον Οκτώβριο του 2017 τακτικό εξωτερικό ιατρείο κάθε Τρίτη.

 

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Δελτίο Τύπου 20/07/2017 

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, ευχαριστεί θερμά:

τον κ. ΚΙΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Μενελάου ο οποίος δώρισε στην Υγ. Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας ένα (1) καρότσι νοσηλείας εις μνήμη του πατέρα και συζύγου Μενελάου Κιούτη.

  Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Page 9 of 11 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>