Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

 

Διαδικασία Εισαγωγής - Εξιτηρίου Ασθενούς

Η εισαγωγή στο Νοσοκομείο μπορεί να είναι:

  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ασθενής που προσέρχεται στο Νοσοκομείο, εξετάζεται καταρχήν από εφημερεύοντα γιατρό στα Ιατρεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Εφόσον κριθεί αναγκαία η άμεση εισαγωγή του, εκδίδεται από τον γιατρό Επείγον Εισιτήριο με το οποίο γίνεται η εισαγωγή του από το Γραφείο Κίνησης.
  • ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το εισιτήριο για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Πρωινά ή στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία. Για τις τακτικές εισαγωγές τηρείται Λίστα Αναμονής και οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται από τα αντίστοιχα Ιατρεία.

Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 α) το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

 β) το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα.

 γ) θα πρέπει να γνωρίζουν τον Α.Μ.Κ.Α., τον Α.Φ.Μ. και την Δ.Ο.Υ. που υπάγονται.

Στην περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων Ασθενών το συντομότερο δυνατό από τους οικείους του ασθενή. Ο ασθενής κατά την εισαγωγή του παραλαμβάνει Βιβλιάριο Εργαστηριακών Εξετάσεων και Συνταγολόγιο Φαρμάκων στα οποία καταγράφονται οι εντολές των εργαστηριακών εξετάσεων και η φαρμακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

 

Τηλέφωνο Γραφείου Κίνησης Ασθενών: 2332350249 & 2332059249

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ. Ο θεράπων ιατρός υπογράφει το έντυπο του Εξιτηρίου του νοσηλευομένου μετά το πέρας της νοσηλείας του. Το έντυπο του εξιτηρίου μαζί με το Βιβλιάριο προσκομίζονται στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων όπου και τακτοποιούνται τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του νοσηλευθέντα (εφόσον δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό του φορέα).