Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Στα πλαίσια της Ολοήμερη Λειτουργίας του Νοσοκομείου μας λειτουργούν και Απογευματινά Ιατρεία καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη στον ίδιο χώρο που λειτουργούν και τα Τ.Ε.Ι. κατόπιν ραντεβού. 

Η αμοιβή  για επίσκεψη σε Απογευματινό Ιατρείο (Φ.Ε.Κ. 1958/Β/2013) καταβάλλεται απευθείας στο Νοσοκομείο από τον εξεταζόμενο και ανάλογα με τον ιατρό που θα επισκεφθεί διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ιατρική Βαθμίδα Αμοιβή
Συντονιστής Διευθυντής 44 €
Διευθυντής 40 €
Επιμελητής Α΄ 32 €
Επιμελητής Β΄ 24 €

Οι εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται βαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία για τους ασφαλισμένους ή τον ίδιο τον εξεταζόμενο για τους ιδιώτες.

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργούν τα παρακάτω Απογευματινά Ιατρεία στα πλαίσια της Ολοήμερης Λειτουργίας:

Ολοήμερη Λειτουργία (Απογευματινά Ιατρεία)

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ          
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ          
ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ          
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ          
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

16:00-19:00

ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ

15:00-17:30

ΛΑΜΠΡΟΥ

 

15:00-17:30

ΛΑΜΠΡΟΥ

 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ          
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ          
ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ          
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

18:00-21:00

ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

       
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ          
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ          

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ -

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

   

15:00-19:00

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

   
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΟ          

 

  Στοιχεία Επικοινωνίας
  Γραμματεία Εξ. Ιατρείων - Ραντεβού: 2332 350247 - 2332 350248
  Προϊσταμένη Εξ. Ιατρείων: 2332 350245
  e-mail: grammei@gnnaousas.gr