Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Τηλέφωνα για Ραντεβού

Για να κλείσετε ραντεβού καλέστε τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων στα τηλέφωνα:
2332059247 και 2332059248 ή εναλλακτικά
2332350247 και 2332350248.

    email:  grammei@gnnaousas.gr 

 

Στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου γίνεται ο προγραμματισμός και η καταχώρηση των ραντεβού από τις 07:00 το πρωί έως τις 15:00 το απόγευμα, για όλα τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και τα Απογευματινά Ιατρεία που λειτουργούν στο Νοσοκομείο. 

Την ημέρα του ραντεβού πρέπει να δηλώσετε, πριν την εξέταση, την προσέλευσή σας στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων δηλώνοντας τον Α.Μ.Κ.Α. και προσκομίζοντας το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο.