Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο βαθμό Συντονιστή Διευθυντή 

Αριθ. Πρωτ: 4536/ 11/05/2023

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο βαθμό Συντονιστή Διευθυντή

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ/ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ κλάδου ΕΣΥ της ΑΟΜ ΝΑΟΥΣΑΣ του Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ: 2540 - 15 Μαρτίου 2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ κλάδου ΕΣΥ της ΑΟΜ ΝΑΟΥΣΑΣ του Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

Α/Α

ΤΜΗΜΑ/ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄

 

1

2

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

 

3

ΤΕΠ

(ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ)

ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας για το (ΤΕΠ)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ κλάδου ΕΣΥ της ΑΟΜ ΝΑΟΥΣΑΣ του Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ: 2540 - 15 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ κλάδου ΕΣΥ της ΑΟΜ ΝΑΟΥΣΑΣ του Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

Α/Α

ΤΜΗΜΑ/ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄

 

1

2

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

 

3

ΤΕΠ

(ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ)

ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας για το (ΤΕΠ)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν 

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν.

Οδηγός μεταφοράς γνώσεων 

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ 

Αριθ. Πρωτ. 8590 - 8 Αυγούστου 2022

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

 

Α/Α       

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ -ΤΜΗΜΑ

 

ΒΑΘΜΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β'                         

1
2.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(για το Τμήμα Αιμοδοσίας)

        ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 1
3. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ         ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 1
4. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ         ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 1

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / Προκήρυξη με Θέμα «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ» 

Αριθ. Πρωτ. 8791 - 14 Σεπτεμβρίου 2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / Προκήρυξη με Θέμα «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ»

 

 

Α/Α

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΜΗΜΑ

 

ΒΑΘΜΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  1.

ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας για το Τ.Ε.Π)

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α'

 

1

  2.

 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β'

 

1

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ 

Αριθ. Πρωτ. 8791 - 10 Σεπτεμβρίου 2021

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΜΗΜΑ

 

ΒΑΘΜΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

  1.

ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας για το Τ.Ε.Π)

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α'

 

1

  2.

 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β'

 

1

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ 

Αριθ. Πρωτ. 1575 - 09 Φεβρουαρίου 2021

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

 

 A/A 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΟΣ

 ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 

1.

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1

2.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1

3.

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ– ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

για το Τμήμα της ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1
4.

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

 

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ 

Αριθ. Πρωτ. 8935 - 22 Σεπτεμβρίου 2020

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

 

 A/A 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΟΣ

 ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 

1. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 

1

 

Τοποθέτηση ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για ειδίκευση 

6 Αυγούστου 2020

Τοποθέτηση ιατρού Ηλία Γεωργίας του Μιχαήλ στην αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΝΑΟΥΣΑ του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας για άσκηση στην ιατρική ειδικότητα της Μαιευτικής Γυναικολογίας για ενάμιση (1 1/2) έτος για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητας (ΑΔΑ: 9ΠΛ0465ΦΥΟ-ΧΙ6)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ 

Αριθ. Πρωτ. 1531 - 11 Φεβρουαρίου 2020

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

 

 A/A 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΟΣ

 ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 

1. 

 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 

1

2. 

 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 

1

3. 

 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 

1

4. 

 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 

1

5. 

 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 

1

 

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ 

Ορθή επαναπροκήρυξη ΣΟΧ 1Α/2019 - 06 Δεκεμβρίου 2019

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1A/2019 (Ορθή επαναπροκήρυξη)

Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για ανάγκες εστίασης και σίτισης (pdf)

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 7 (pdf - doc)

Μετά την αριθ.πρωτ.25691/2019/1/2019/05.12.2019 Εγκριτική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, κατόπιν διορθώσεων του ΑΣΕΠ, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13694/06.11.2019 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1Α/2019, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για ανάγκες εστίασης και σίτισης ακυρώνεται η ΣΟΧ 1/2019.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

α/α
ΜΑΤΕΪ ΜΑΡΙΑΝΑ-ΚΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ


Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 

ΣΟΧ 2/2019 - 06 Νοεμβρίου 2019

 

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019

Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για ανάγκες καθαριότητας (pdf)

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 7 (pdf - doc)

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 

ΣΟΧ 1/2019 - 06 Νοεμβρίου 2019

 

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019

Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για ανάγκες εστίασης και σίτισης (pdf)

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 7 (pdf - doc)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ 

Αριθ. Πρωτ. 5130 - 03 Ιουνίου 2019

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

 

 A/A 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΟΣ

 ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 

1. 

 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 

1

2. 

 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 

1

3. 

 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 

1

4. 

 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 

1

5. 

 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' 

1

 

Δημόσια Κλήρωση Ισοβαθμούντων υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2018 

Ανακοίνωση για τη ΣΟΧ 2/2018

Την 05 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Ημαθίας, δημόσια κλήρωση από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά ισοβαθμούντων υποψηφίων των πινάκων κατάταξης της υπ΄ αριθμ. 10768/28-08-2018 ΣΟΧ 2/2018 (ΑΔΑ: 69ΓΘ4690Β7-6Ρ1), για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες καθαριότητας (κωδ. θέσης 103) του Γ.Ν. Ημαθίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται εφόσον το επιθυμούν να παραστούν στη διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας. 

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. - ΣΟΧ 2/2018 

Αριθ. πρωτ. 10768 - 28 Αυγούστου 2018

 

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018

Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για ανάγκες καθαριότητας (pdf)

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 7 (pdf - doc)

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. - ΣΟΧ 1/2018 

Αριθ. πρωτ. 10769 - 28 Αυγούστου 2018


Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018

Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για ανάγκες εστίασης και σίτισης (pdf)

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 (pdf - doc)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ 

Αριθ. Πρωτ. 3070 - 28 Μαρτίου 2018

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

 

A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ
1.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

με αποδεδειγμένη εμπειρία και

γνώση στην επείγουσα ιατρική

ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΜ.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1
2.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 με αποδεδειγμένη εμπειρία και

γνώση στην επείγουσα ιατρική

ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α'

ΤΜ.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1
3. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

με αποδεδειγμένη εμπειρία και

γνώση στην επείγουσα ιατρική

ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β'

ΤΜ.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1
4. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜ. 1
5. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜ. 1

 

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή Παθολογίας και Επιμελητή Β' Παθολογίας ΕΣΥ 

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή Παθολογίας ΕΣΥ και Επιμελητή Β' Παθολογίας ΕΣΥ (6133-22.08.2017)

Βοηθητικά έγγραφα
Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής στην Επιλογή Πρόσληψης Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 1 (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 2 (pdf - doc)

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. - ΣΟΧ 1/2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας ενημερώνει ότι τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης για πρόσληψη εποχικού προσωπικού έχουν αναρτηθεί στις 17-5-2017 στους πίνακες ανακοινώσεων των Μονάδων Βέροιας και Νάουσας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ - 101
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ - 101
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ - 102
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ - 102
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ - 103
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ - 103
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ - 104
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ -104
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ - 105
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ - 105
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ - 101, 102, 103, 104 ,105

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. - ΣΟΧ 1/2017 

Αριθ. πρωτ. 1586 - 10 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017

Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων (pdf)

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 (pdf - doc)

 

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β' Παθολογίας ΕΣΥ 

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β' Παθολογίας ΕΣΥ (2360-29.03.2017)

Βοηθητικά έγγραφα
Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής στην Επιλογή Πρόσληψης Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 1 (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 2 (pdf - doc)

Τοποθέτηση ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για ειδίκευση 

30 Ιανουαρίου 2017

Τοποθέτηση ιατρού Τσιάχρη Μαρίας του Αθανασίου στην αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Έδρας ΝΑΟΥΣΑ του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας για άσκηση στην ιατρική ειδικότητα της Παιδιατρικής για ένα (1) έτος για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητας (ΑΔΑ: Ω3ΩΒ465ΦΥΟ-8ΙΖ)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Διευθυντή Παθολογίας ΕΣΥ 

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Διευθυντή Παθολογίας ΕΣΥ (5522-18.08.2016)

Βοηθητικά έγγραφα
Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής στην Επιλογή Πρόσληψης Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 1 (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 2 (pdf - doc)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β' Παθολογίας ΕΣΥ 

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β' Παθολογίας ΕΣΥ (5521-18.08.2016)

Βοηθητικά έγγραφα
Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής στην Επιλογή Πρόσληψης Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 1 (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 2 (pdf - doc)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ 

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ (3673 - 31/05/2016)

Βοηθητικά έγγραφα
Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής στην Επιλογή Πρόσληψης Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 1 (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 2 (pdf - doc)

Τοποθέτηση Ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για Ειδίκευση 

Τοποθέτηση Ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για Ειδίκευση (3038-06/05/2016)