Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Δωρεές - Ευχαριστήρια

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά:

  • πολίτη (Μ.Γ.) ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του και να μη δημοσιευτούν τα στοιχεία του στον τύπο για τη δωρεά τριάντα (30) ειδικών πινακίδων για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής, ως έκφραση της ευχαριστίας του στο ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που του παρείχαν κατά την διάρκεια της νοσηλείας του
  • πολίτη ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του για τη δωρεά δεκαέξι (16) μονών σεντονιών και δώδεκα (12) μαξιλαροθηκών για τις ανάγκες των κλινικών του Νοσοκομείου 
  • την κ. Χασιώτη Δήμητρα για τη δωρεά πέντε (5) ειδικών αδιάβροχων θηκών για την κάλυψη των μαξιλαριών απαγωγής ισχίου, απαραίτητα στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική του ισχίου, ως έκφραση ευχαριστίας της στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που της προσφέρθηκαν κατά την διάρκεια της νοσηλείας της 
  • την κ. Θωμά Θωμαή για τη δωρεά πέντε (5) ειδικών αδιάβροχων θηκών για την κάλυψη των μαξιλαριών απαγωγής ισχίου, απαραίτητα στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική του ισχίου, ως έκφραση ευχαριστίας της στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που της προσφέρθηκαν κατά την διάρκεια της νοσηλείας της
  • την κ. Παυλίδου Δήμητρα για τη δωρεά δύο (2) χειρουργικών ψαλιδιών, ως ένδειξη ευχαριστίας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Χειρουργικής Κλινικής

 

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ