Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Ολοήμερο Ιατρείο κ. Ελευθερόπουλου - Αλλαγή προγράμματος

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου Νάουσας το ολοήμερο Ιατρείο του ιατρού κ. Ελευθερόπουλου Αλέξανδρου, Επιμελητή Α΄ Ορθοπεδικής - Προσ. Προϊστ. Ορθοπεδικού Τμ. του Γ.Ν.Ημαθίας - Μον. Νάουσας θα πραγματοποιείται – εφεξής – κάθε Δευτέρα (αντί Τετάρτης), αρχομένης από τον Ιούνιο (ώρες 18:00-21:30).
Η επίσκεψη στο ανωτέρω Ιατρείο θα γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (τηλ. ραντεβού 2332350248).

  

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ