Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας ότι, έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ο ιατρός κ. Τσάβης Γεώργιος, Επιμελητής Α΄ Χειρουργικής, μετατίθεται από το Γ.Ν. «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο» στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας και εντάσσεται εφεξής στο δυναμικό της αντίστοιχης Κλινικής του Νοσοκομείου.

  

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ