Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 ώρα 19:30 - Πολυχώρος Πολιτισμού "Χρ. Λαναράς" - Αίθουσα "Βέτλανς"