Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

 

Δυναμικότητα

14 Κλίνες
Κεντρικό Κτίριο
2ος Όροφος (Χειρουργικός Τομέας)
Βορειο-Ανατολική
 Πτέρυγα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εξωτερικό Ιατρείο: 2332 350222
Προϊσταμένη: 
2332 350281
Στάση Αδελφ
ών: 2332 350282
e-mail: orl
@gnnaousas.gr

Ιατρικό Προσωπικό

Ειδικοί Ιατροί
Διευθυντής
Επιμελητές Α'
Επιμελητές Β'

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Εξωτ. Ιατρείο Ω.Ρ.Λ.

 

Στον ισχύοντα οργανισμό δεν προβλέπεται η λειτουργία Ω.Ρ.Λ. Τμήματος, συνεχίζει όμως η λειτουργία του από το υφιστάμενο ιατρικό προσωπικό ειδικότητας Ω.Ρ.Λ. δυναμικότητας 5 κλινών.