Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Συμμετοχή σε Ομάδα Άμεσης Ανταπόκρισης για την “Αντιμετώπιση ενός Ατυχήματος Ευρείας Κλίμακας”

Η Αναπλ. Διοικήτρια  του Γ.Ν.Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας
καλεί
τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους της Υγ. Μονάδας Νάουσας που επιθυμούν να συμμετέχουν ως μέλη (τακτικά / αναπληρωματικά) στην ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ για την “Αντιμετώπιση ενός Ατυχήματος Ευρείας Κλίμακας”, η οποία πρόκειται να συγκροτηθεί για την Υγειονομική Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας σε εφαρμογή των διαλαμβανόμενων στο αριθ. πρωτ. Γ.ΕΚΕΠΥ/5068/28-12-2018 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 51975/18-1-2019 έγγραφο της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας,
να υποβάλλουν  αίτηση  μέχρι και τη Δευτέρα 28-1-2019 προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου (παραλαβή αιτήσεων από το Τμ. Γραμματείας της Υγ. Μονάδας Νάουσας).

  

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

 Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

Ημερίδα "Γυναίκα: Υγεία και Αθλητισμός" 

Το Γεν. Νοσοκομείο Ημαθίας - Μ. Νάουσας διοργανώνει Ημερίδα με θέμα "Γυναίκα: Υγεία και Αθλητισμός".

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 στον Πολυχώρο Πολιτισμού "ΒΕΤΛΑΝΣ" του Δήμου της Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας.  

Παράλληλη Δράση: "Ενημέρωση για δότες μυελού των οστών"

Πρόγραμμα Ημερίδας

Εκδήλωση τιμής προς τον Εθελοντή Αιμοδότη 

Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 ώρα 19:30 - Πολυχώρος Πολιτισμού "Χρ. Λαναράς" - Αίθουσα "Βέτλανς"

Οδηγός πολιτών 

Συνοπτικός οδηγός προς τους πολίτες

Παρέχει πληροφορίες για την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νοσηλευόμενων ασθενών και των συνοδών τους.

Διατίθεται σε διάφορα σημεία και προθήκες (stands) του Νοσοκομείου.