Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Οι κτιριακές υποδομές του νοσοκομείου αναπτύσσονται σε τρία ιδιόκτητα κτίρια, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 8.500 τ.μ. σε οικόπεδο έκτασης 10.816 τ.μ.

Το κεντρικό κτίριο όπου φιλοξενούνται οι νοσηλευτικές κλίνες ανακαινίσθηκε και εκσυγχρονίσθηκε πλήρως το 2008 με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 2007 αποπερατώθηκε η νέα πτέρυγα των χειρουργείων με τέσσερις αίθουσες χειρουργείων άσηπτες και μία σηπτική, πλήρως εξοπλισμένες με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.