Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Συνοπτικός οδηγός προς τους πολίτες

Παρέχει πληροφορίες για την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νοσηλευόμενων ασθενών και των συνοδών τους.

Διατίθεται σε διάφορα σημεία και προθήκες (stands) του Νοσοκομείου.

 

Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων Ασθενών

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα των Δικαιωμάτων των Ασθενών εκδόθηκε στη Ρώμη από το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών το Νοέμβριο του 2002. Περιλαμβάνει 14 δικαιώματα και σήμερα αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2007 στις Βρυξέλλες.

 

Φόρμα συναίνεσης (ενημέρωση και δήλωση συναίνεσης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα)

Παρέχει πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων που έχει θεσπίσει η Υγειονομική Μονάδα Νάουσας συμμορφούμενο προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.