Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Το Νοσοκομείο Νάουσας συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του από 2/3/1938 Β.Δ. «Περί ιδρύσεως Δημοσίου Νοσηλευτικού Ιδρύματος εν Ναούση υπό την επωνυμία ‘Γενικό Νοσοκομείο Ναούσης - Η Χριστιανική Αγάπη’», ΦΕΚ 82/4-3-1938 τ. Α΄.

Οι εργασίες ανέγερσης του Νοσοκομείου ξεκίνησαν το 1937 με δωρεές των Αδελφών Χρ. Λαναρά και του Φωκ. Πεχλιβάνου καθώς και τη συνδρομή των πολιτών, οι οποίοι προσέφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους προκειμένου να επιτευχθεί ο ποθητός στόχος της απόκτησης και λειτουργίας Νοσοκομείου στην πόλη.

Η λειτουργία του Νοσοκομείου ξεκίνησε το 1940 αρχικά ως στρατιωτικό νοσοκομείο από τα στρατεύματα κατοχής και αργότερα από το 1945 ως κρατικό νοσοκομείο.

Σήμερα είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και λειτουργεί ως διασυνδεόμενη νοσοκομειακή μονάδα του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας», υπαγόμενο στην αρμοδιότητα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) του Υπουργείου Υγείας.

Έδρα του νοσοκομείου είναι η πόλη της Νάουσας, η οποία με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011 είναι το μεγαλύτερο σε πληθυσμό ορεινό αστικό κέντρο της Ελλάδας με 21.152 κατοίκους.

Το Νοσοκομείο Νάουσας καλύπτει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης του διευρυμένου Δήμου Νάουσας συνολικού πληθυσμού 35.000 κατοίκων, καθώς και της ευρύτερης περιοχής του Ν. Ημαθίας (με πληθυσμό 140.000 κατοίκων), αλλά και γειτονικών Νομών.