Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 

Το Γεν. Νοσοκομείο Ημαθίας - Μ. Νάουσας διοργανώνει Ημερίδα με θέμα "Γυναίκα: Υγεία και Αθλητισμός".

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 στον Πολυχώρο Πολιτισμού "ΒΕΤΛΑΝΣ" του Δήμου της Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας.  

Παράλληλη Δράση: "Ενημέρωση για δότες μυελού των οστών"

Πρόγραμμα Ημερίδας

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί θερμά... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>
Ανακοίνωση για τη ΣΟΧ 2/2018 Την 05 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Καθαριστριών
Ημ/νια: 14/12/2018 15:21:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 949Σ469074-ΥΥΟ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ ΝΟΕΜΡΒΡΙΟ 2018
Ημ/νια: 16/12/2018 09:16:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΓ6469074-ΦΦΠ
Θέμα: Σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Καθαριστριών Μιχαηλίδου Ουρανία
Ημ/νια: 14/12/2018 15:22:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΟΟ469074-ΑΔΦ
Θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 45.556,36 € στον ΚΑΕ 1741 σε βάρος της πίστωσης των προϋπολογισμών εξόδων των οικονομικών ετών 2018 και 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΠΠΥΦΥ 2015 για την ετήσια προμήθεια Ακτινολογικών φιλμ-CPV 32354100-0 για την κάλυψη των αναγκών της Μ. Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας αναλυτικά ανά έτος ως εξής: α) Έτος 2018. 1.900,00 € β) Έτος 2019 43.656,36 €
Ημ/νια: 16/12/2018 10:48:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ5Ρ469074-ΝΗΗ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΗΜΑΘΙΑΣ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18-12-2018)
Ημ/νια: 16/12/2018 11:23:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΤ5469074-ΣΚΕ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΗΜΑΘΙΑΣ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18-12-2018)
Ημ/νια: 16/12/2018 11:32:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΧΘ469074-Δ6Σ
Θέμα: Aνάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 1.770,00 € στον ΚΑΕ 0419 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την υπογραφή σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της Μ. Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας
Ημ/νια: 16/12/2018 12:04:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΗΧ469074-Ψ9Η
Θέμα: Aνάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 2.859,62 € στον ΚΑΕ 0419 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την υπογραφή σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών της Μ. Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας
Ημ/νια: 16/12/2018 12:10:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΩΧ469074-Ξ0Γ
Θέμα: Aνάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 10.518,00 € στον ΚΑΕ 1329 σε βάρος της πίστωσης των προϋπολογισμών εξόδων των οικονομικών ετών 2018- 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Σάκων αίματος CPV 33141613-0 του Π.Π.ΥΥ 2015 του Γ.Ν Ημαθίας για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας, αναλυτικά ανά έτος ως εξής: α) Έτος 2018 900,00 € β) Έτος 2019 9.618,00
Ημ/νια: 16/12/2018 13:21:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΑΓΤ469074-8ΥΣ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας υγειονομικού υλικού χειρουργείου όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του χειρουργείου με απευθείας ανάθεση από την εταιρία α) MEDICARE HELLAS S.A. β) ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ.ΚΟΣΜΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. γ) Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δ) ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε. για την καθημερινή λειτουργία των διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 1.346,20€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 17/12/2018 08:02:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΓΚ469074-Η87