Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας , η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Η Αν. Διοικήτρια του Γ.Ν. Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
14 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>
Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης 7/2019 για την... Δείτε περισσότερα
 
Περίληψη Διακήρυξης 7/2019 Διακήρυξη 7/2019 ΤΕΥΔ Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση για τη ΣΟΧ 2/2018 Την 05 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ
Ημ/νια: 20/08/2019 11:56:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 62Ι5469074-5Ω9
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Απολυμαντικών όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 7325/22-08-2019 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 1.415,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 22/08/2019 09:16:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΖ0469074-2ΓΟ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ Ο2 όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.:7259/20-08-2019 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΑΠ. ΘΩΜΑΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 672,90 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 20/08/2019 11:00:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω33Η469074-Γ3Ξ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ημ/νια: 23/08/2019 11:56:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΣΧ469074-1ΥΑ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 23/08/2019 09:07:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ48Ρ469074-4ΘΝ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Ημ/νια: 23/08/2019 08:55:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΘΤ469074-ΘΘΓ
Θέμα: Χορήγηση επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών στην κ. Ζωή Κιούρκα, Ειδικευόμενη Ιατρό Ορθοπαιδικής του Γ.Ν.Ημαθίας Μονάδα Νάουσας
Ημ/νια: 22/08/2019 13:59:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΣΨ469074-ΑΝΥ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Πολυμηχανήματος Lexmark MX617dn όπως αυτά περιγράφονται στο ως άνω με αρ. πρωτ.:7255/20-08-2019 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ Λ.-ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ Ο.Ε, για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 562,50€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 20/08/2019 09:02:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ0Ξ469074-ΘΨ4
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Γάζας Λαπαροτομίας όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας της Διαχείρισης με απευθείας ανάθεση από την εταιρία VIOLAK INTERNATIONAL A.E. για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 922,86 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 23/08/2019 13:40:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΘ6469074-109
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Επιδεσμικού Υλικού όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.:7356/23-08-2019 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στις εταιρίες α)BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ, β)VIOLAK INTERNATIONAL A.E.,γ)ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕΕ., δ)MILONAS HEALTH A.E. για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 1.432,212 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 23/08/2019 14:54:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΜΝ469074-3ΚΧ