Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Β΄Δεκαπενθημερου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την... Δείτε περισσότερα
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / Προκήρυξη με Θέμα «Προκήρυξη... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για προμήθεια επιδεσμικού υλικού
Ημ/νια: 10/08/2022 14:18:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΣ6469074-Υ4Η
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για προμήθεια υγειονομικού υλικού
Ημ/νια: 10/08/2022 14:21:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 64ΥΟ469074-ΣΗΑ
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για προμήθεια απινιδωτή
Ημ/νια: 10/08/2022 14:40:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΩ7469074-ΙΓΨ
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για προμήθεια ραμμάτων
Ημ/νια: 10/08/2022 14:29:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΔΒ469074-ΡΨΣ
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για προμήθεια αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων
Ημ/νια: 10/08/2022 14:26:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΑΜ469074-ΠΕ2
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για προμήθεια ωτοσκοπίου
Ημ/νια: 10/08/2022 14:33:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ0Σ469074-Θ70
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για προμήθεια αδιάβροχων μποτών
Ημ/νια: 10/08/2022 14:54:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ30Γ469074-7ΣΑ
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για προμήθεια υγειονομικού υλικού
Ημ/νια: 10/08/2022 14:23:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΦ8469074-ΔΙ4
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για προμήθεια αδιάβροχων παντελονιών
Ημ/νια: 10/08/2022 14:57:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΗΕ469074-ΚΜΞ
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για προμήθεια τροφίμων
Ημ/νια: 10/08/2022 15:01:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 68Θ3469074-ΓΟΡ

     Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κάτω από τις οποίες νοσηλεύονται οι ασθενείς που νοσούν με COVID-19 ξεκινά προσωρινά η λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης πολιτών για άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντός τους, που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Νάουσας. 

     Οι συνθήκες νοσηλείας των συγκεκριμένων ασθενών χαρακτηρίζονται από απομόνωση από το οικογενειακό τους περιβάλλον και περιορισμούς στην επικοινωνία.

     Το Γραφείο θα παρέχει πληροφορίες και κοινωνική στήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον ασθενών που νοσηλεύονται επιχειρώντας να συμβάλλει στη διαχείριση της περιορισμένης επικοινωνίας μεταξύ τους, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών. 

     Το Γραφείο Ενημέρωσης θα λειτουργεί προσωρινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 10:15π.μ. - 15:00μ.μ. στα τηλ. επικοινωνίας: 2332059287 και 2332350287 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2020, με πιθανότητα παράτασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Χρήση μάσκας

Google Map