Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας η... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Β' Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου... Δείτε περισσότερα
 
Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διοίκηση του Γενικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση ιατρού Τσιάχρη Μαρίας του Αθανασίου... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημ/νια: 17/11/2017 12:50:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 61ΒΝ469074-ΣΔΓ
Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας της Πέϊου Ανθίας
Ημ/νια: 16/11/2017 14:55:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 75ΘΔ469074-4ΙΠ
Θέμα: «Προκήρυξη – Πρόσκληση εκλογών για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας»
Ημ/νια: 20/11/2017 09:22:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΩΡ469074-ΥΧΔ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημ/νια: 17/11/2017 12:47:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΜΥ469074-12Ξ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
Ημ/νια: 21/11/2017 09:03:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 67ΕΞ469074-Ξ3Ι
Θέμα: Aνάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 21.920,00 € στον ΚΑΕ 1511 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την προμήθεια κρεάτων και πουλερικών
Ημ/νια: 21/11/2017 09:52:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΘΩ469074-Β6Π
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Ημ/νια: 21/11/2017 09:00:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΒ9469074-9Φ6
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Ημ/νια: 20/11/2017 10:58:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΠΥ469074-ΛΞΩ
Θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 15.133,45 € στον ΚΑΕ 1511 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την προμήθεια γαλακτοκομικών
Ημ/νια: 21/11/2017 09:59:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦ6Ε469074-ΡΜΓ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για την προμήθεια του ανταλλακτικού για την επισκευή του ακτινολογικού μηχανήματος Bucky-Diagnost (Philips) του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας
Ημ/νια: 21/11/2017 15:03:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7Δ8Ρ469074-ΡΗΠ