Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Έκτακτα Χειρουργεία Α΄Δεκαπενθήμερο Μαΐου 2023 Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου... Δείτε περισσότερα
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (3) ΘΕΣΕΩΝ... Δείτε περισσότερα
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ κλάδου... Δείτε περισσότερα
 
Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο... Δείτε περισσότερα
 
Κατάταξη υποψηφίων για την Πρόσκληση εκδήλωσης... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Εισήγηση για έγκριση καταβολής ποσού για αποζημίωση πρόσθετων ενεργών εφημεριών ιατρών Υγ. Μονάδας Νάουσας –Γ.Ν.Ημαθίας σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4850/21, μην. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 30/05/2023 15:17:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΓ1469074-Ε08
Θέμα: ΧΕ-361 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:21:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 659Χ469074-ΡΡ6
Θέμα: ΧΕ-360 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:21:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΚΥ469074-ΨΦΜ
Θέμα: Έγκριση πραγματοποιηθέντων (τροποποιητικών) προγραμμάτων εφημεριών Ιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 30/05/2023 15:15:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε7Ν469074-42Γ
Θέμα: Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού της Υγ. Μ. Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας
Ημ/νια: 30/05/2023 15:19:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΥ0469074-5Υ4
Θέμα: ΧΕ-358 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:21:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ3Ρ469074-ΖΗΒ
Θέμα: ΧΕ-357 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:21:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 61ΔΠ469074-639
Θέμα: ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67
Ημ/νια: 31/05/2023 13:06:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 99ΑΓ469074-5Τ0
Θέμα: Συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 31/05/2023 12:47:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΩΞ469074-ΓΩΕ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Γλυκών μπουφέ όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Μαγειρείου με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Δ. & Θ. Ο.Ε, για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 90,40€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 31/05/2023 07:59:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 616Υ469074-ΟΓ5

     Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κάτω από τις οποίες νοσηλεύονται οι ασθενείς που νοσούν με COVID-19 ξεκινά προσωρινά η λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης πολιτών για άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντός τους, που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Νάουσας. 

     Οι συνθήκες νοσηλείας των συγκεκριμένων ασθενών χαρακτηρίζονται από απομόνωση από το οικογενειακό τους περιβάλλον και περιορισμούς στην επικοινωνία.

     Το Γραφείο θα παρέχει πληροφορίες και κοινωνική στήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον ασθενών που νοσηλεύονται επιχειρώντας να συμβάλλει στη διαχείριση της περιορισμένης επικοινωνίας μεταξύ τους, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών. 

     Το Γραφείο Ενημέρωσης θα λειτουργεί προσωρινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 10:15π.μ. - 15:00μ.μ. στα τηλ. επικοινωνίας: 2332059287 και 2332350287 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2020, με πιθανότητα παράτασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Χρήση μάσκας

Google Map