Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

 

Καλώς ήλθατε στον Ιστότοπό μας

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 

Συνοπτικός οδηγός προς τους πολίτες

Παρέχει πληροφορίες για την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νοσηλευόμενων ασθενών και των συνοδών τους.

Διατίθεται σε διάφορα σημεία και προθήκες (stands) του Νοσοκομείου.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Η 18η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Έγκριση κατατεθειμένων προγραμμάτων εφημεριών Ιατρών ΕΣΥ και λοιπού προσωπικού του Γ. Ν. Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας μηνός ΜΑΪΟΥ 2018
Ημ/νια: 24/05/2018 10:56:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω9Δ5469074-ΥΕΑ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Τρυβλία Καλλιέργειας Μικροβιολογικού όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Μικροβιολογικού με απευθείας ανάθεση από την εταιρία ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του Μικροβιολογικού τμήματος του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσό 530,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 25/05/2018 08:46:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΗΝ469074-ΟΣΕ
Θέμα: Αναγνώριση δαπανών και έγκριση πληρωμής αυτών με την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας
Ημ/νια: 25/05/2018 08:52:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7Ν2Β469074-2ΜΛ
Θέμα: Έγκριση μετακίνησης - πληρωμή οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης στην Νοσοκομειακή. Μονάδα Γ. Γεννηματάς στις 16/05/2018
Ημ/νια: 24/05/2018 15:29:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΝΤ469074-ΠΝ5
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημ/νια: 24/05/2018 13:25:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7Χ35469074-ΝΔΦ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Υπεροξείδιου του αιθυλενίου όπως αυτό περιγράφεται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Χειρουργείου με απευθείας ανάθεση από την εταιρία ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του Χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 875,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 25/05/2018 12:24:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΞΒ469074-0ΣΘ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Υγειονομικού υλικού όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Χειρουργείου με απευθείας ανάθεση από την εταιρία INSIDE MEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 674,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 25/05/2018 11:22:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 72ΜΛ469074-ΛΛΦ
Θέμα: Επανορισμός της Ομάδας Επιτήρησης της Κατανάλωσης και της Ορθής Χρήσης των Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ) του Γ. Ν. Ημαθίας- Μονάδα Νάουσας
Ημ/νια: 25/05/2018 10:58:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ58469074-ΖΜΓ
Θέμα: Έγκριση παράτασης θητείας εντασσόμενων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ επικουρικών ιατρών της Υγ. Μονάδας Νάουσας του ΓΝ Ημαθίας(κωδ.ΟΠΣ 5003969
Ημ/νια: 25/05/2018 09:40:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω109469074-ΞΣΨ
Θέμα: Παράταση προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας του ΒΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Ημ/νια: 25/05/2018 13:35:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΗΗ469074-8Μ6

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ
Πρόγραμμα Έγκαιρης Παρέμβασης Παιδικής Βαρηκοϊας και Κώφωσης


 

 

http://www.gnnaousas.gr/home