Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

 

Καλώς ήλθατε στον Ιστότοπό μας

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διοίκηση του Γενικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση ιατρού Τσιάχρη Μαρίας του Αθανασίου... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ- ΣΥΜΒΑΣΗ 12/01082017(1) TELEFLEX
Ημ/νια: 16/02/2018 11:25:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 67ΧΔ469074-ΜΡ2
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 16/02/2018 13:49:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΑΓΤ469074-ΦΩΔ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Ημ/νια: 16/02/2018 14:48:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ2Κ469074-9Ρ2
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ ΓΥΨΟΙ) Αρ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13/29082017(3)
Ημ/νια: 16/02/2018 14:53:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΘΞ469074-Ξ7Γ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
Ημ/νια: 16/02/2018 13:54:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ1Λ469074-9ΝΘ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ)
Ημ/νια: 16/02/2018 15:00:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΕΦ469074-4ΝΛ
Θέμα: Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών προστασίας από ακτινοβολία για τις ανάγκες των Μονάδων Βέροιας και Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Ημ/νια: 16/02/2018 12:39:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ0Μ469074-10Δ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αρ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12/01082017(2)
Ημ/νια: 16/02/2018 14:18:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΘΞ469074-5ΦΖ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια ορθοπεδικού υλικού για την διενέργεια χειρουργικής επέμβασης ολικής αρθροπλαστικής ποδοκνημικής στην ασθενή C-A.O για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ημαθίας, ΥΓ. Μονάδα Νάουσας
Ημ/νια: 16/02/2018 12:45:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΒ1469074-ΥΟ8
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Ημ/νια: 16/02/2018 15:05:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΒ2469074-ΞΑΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ
Πρόγραμμα Έγκαιρης Παρέμβασης Παιδικής Βαρηκοϊας και Κώφωσης


 

 

http://www.gnnaousas.gr/home