Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

 

Καλώς ήλθατε στον Ιστότοπό μας

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ... Δείτε περισσότερα
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας , η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Α' Δεκαπενθημέρου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ... Δείτε περισσότερα
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / Προκήρυξη με Θέμα «Προκήρυξη... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Έγκριση προμήθειας προμήθειας Αναλώσιμων μέσων ατομικής προστασίας από την πανδημία του κορονοϊού COVID- 19 όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας της Διαχείρισης με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 1.1300,00 € πλέον Φ.Π.Α
Ημ/νια: 24/09/2021 14:44:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ7Ι469074-ΒΕΜ
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικών πιεσόμετρων
Ημ/νια: 24/09/2021 15:00:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ24469074-5ΚΓ
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια εύκαμπτων σωλήνων πυροσβεστήρων
Ημ/νια: 24/09/2021 15:23:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7Γ7469074-1Ε8
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια μανόμετρου & λοιπών εργαλείων μικρής αξίας & διάρκειας ζωής
Ημ/νια: 24/09/2021 15:28:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 93ΦΞ469074-ΖΩ7
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια διοξειδίου του χλωρίου
Ημ/νια: 24/09/2021 12:22:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΗΤ469074-3Υ0
Θέμα: Αποφασίζουμε την έγκριση προμήθειας διοξειδίου του χλωρίου για την απολύμανση των σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ.:104/24-09 -2021 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση στην εταιρία SMART TECHNICAL SOLUTIONS για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 1.450,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 24/09/2021 13:27:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΥΨ469074-6ΧΒ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Αντιδραστηρίων ανοσοβιοχημικών εξετάσεων όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Μικροβιολογικού με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS Α.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.423,00 € πλέον Φ.Π.Α
Ημ/νια: 24/09/2021 13:43:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω54Τ469074-ΤΘΧ
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια κλείστρου πυροσβεστήρων
Ημ/νια: 24/09/2021 15:31:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΟΞ469074-ΟΜΖ
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για προμήθεια ενδοφακών μέσω σύμβασης
Ημ/νια: 24/09/2021 15:40:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 94ΑΘ469074-1ΧΣ
Θέμα: Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων Μ.Α.Π.
Ημ/νια: 24/09/2021 15:44:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΑΝ469074-ΖΛΩ

Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών για άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντός τους που νοσούν με COVID-19

     Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κάτω από τις οποίες νοσηλεύονται οι ασθενείς που νοσούν με COVID-19 ξεκινά προσωρινά η λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης πολιτών για άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντός τους, που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Νάουσας. 

     Οι συνθήκες νοσηλείας των συγκεκριμένων ασθενών χαρακτηρίζονται από απομόνωση από το οικογενειακό τους περιβάλλον και περιορισμούς στην επικοινωνία.

     Το Γραφείο θα παρέχει πληροφορίες και κοινωνική στήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον ασθενών που νοσηλεύονται επιχειρώντας να συμβάλλει στη διαχείριση της περιορισμένης επικοινωνίας μεταξύ τους, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών. 

     Το Γραφείο Ενημέρωσης θα λειτουργεί προσωρινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 10:15π.μ. - 15:00μ.μ. στα τηλ. επικοινωνίας: 2332059287 και 2332350287 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2020, με πιθανότητα παράτασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Χρήση μάσκας

Google Map

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ
Πρόγραμμα Έγκαιρης Παρέμβασης Παιδικής Βαρηκοϊας και Κώφωσης


http://www.gnnaousas.gr/home