Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Κατά την παραμονή σας στο θάλαμο νοσηλείας παρακαλείσθε:
Να ενημερώνετε τους αρμόδιους για τα στοιχεία σας (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας).
Να φυλάσσετε τα προσωπικά σας είδη στην ντουλάπα του θαλάμου σας με δική σας ευθύνη και όταν πρόκειται για προσωπικά αντικείμενα αξίας να δίνονται για φύλαξη στον Προϊστάμενο της Κλινικής.
Να συμβάλετε στη διασφάλιση της ησυχίας.
Να σέβεστε την απαγόρευση του καπνίσματος στους εσωτερικούς χώρους.
Να ενημερώνετε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τυχόν νοσήματα και φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσατε πριν από την εισαγωγή σας στην κλινική.
Να παρέχετε απαραιτήτως στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου.
Να φροντίζετε για την διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων.
Να μη διατηρείτε τρόφιμα και λουλούδια/φυτά εντός των κλινικών.
Να αποφεύγετε τη χρήση κινητών τηλεφώνων και τη δυνατή ακρόαση ραδιοφώνων.
Να τηρείτε τις προβλεπόμενες ώρες ενημέρωσης συγγενών Α’ Βαθμού από τους θεράποντες ιατρούς.
Εάν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν την παραμονή συγγενικού προσώπου για την φροντίδα του ασθενή, απαιτείται άδεια από τον Προϊστάμενο της Κλινικής.
Εφόσον υπάρχει ανάγκη φροντίδας του ασθενή από αποκλειστική αδελφή, να απευθύνεστε στο Γραφείο Τομέων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
Να δείχνετε κατανόηση, αν η σειρά σας για προγραμματισμένη εξέταση ή χειρουργική επέμβαση αλλάξει, γιατί αυτό συμβαίνει μόνο κι εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος (π.χ. επείγον περιστατικό).
Να ενημερώνετε το νοσηλευτικό προσωπικό για τυχόν απομάκρυνσή σας από την κλινική.
Να συνεργάζεστε με το προσωπικό αν σας ζητηθεί να νοσηλευτείτε προσωρινά σε άλλη κλινική.
Να καταθέτετε έγκαιρα φιάλες αίματος, προς αποφυγή ακύρωσης της προγραμματισμένης σας χειρουργικής επέμβασης ή νοσηλείας.