Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας
Μονάδα Νάουσας
Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης

Τηλ. Επικοινωνίας: 2332059105