Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

 

Υποδομές

Κτίριο Δ'
1ος Όροφος (Εργαστηριακός Τομέας)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διευθυντής: 2332 350240
Εργαστήριο: 2332 350242
e-mail: mikroviologiko@gnnaousas.gr

Ιατρικό Προσωπικό

Ειδικοί Ιατροί
Διευθυντής
Επιμελητές Α'
Επιμελητές Β'

 

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο εκτελείται ένα μεγάλο φάσμα από βιοχημικές, αιματολογικές, ανοσολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις.
Βιοχημικές εξετάσεις: Ηπατικοί δείκτες, καρδιακοί, νεφρικής λειτουργίας, οστικοί δείκτες.
Αιματολογικές εξετάσεις: Γενική εξέταση αίματος, ΤΚΕ, ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, εξετάσεις μηχανισμού πήξης.
Ανοσολογικές εξετάσεις: Δείκτες αναιμίας, καρκινικοί δείκτες, δείκτες ηπατίτιδας Α και Β, θυρεοειδικές ορμόνες, καρδιακοί δείκτες, γυναικολογικές ορμόνες.
Μικροβιολογικές εξετάσεις: καλλιέργειες βιολογικών υλικών, αιμοκαλλιέργειες.
Ορολογικές εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα.
Εξετάσεις ούρων και άλλων βιολογικών υγρών.