Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

 

Δυναμικότητα

14 Κλίνες
Κεντρικό Κτίριο
2ος Όροφος (Χειρουργικός Τομέας)
Νότια Πτέρυγα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διευθυντής: 2332 350289
Ιατροί: 2332 350137
Προϊσταμένη: 2332 350136
Στάση Αδελφών: 2332 350127
e-mail: maieytiki@gnnaousas.gr

Ιατρικό Προσωπικό

Ειδικοί Ιατροί
Διευθυντής
Επιμελητές Α'
Επιμελητές Β'

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Μαιευτικό - Γυναικολογικό

 

Η λειτουργία του Μαιευτικού-Γυναικολογικού Τμήματος έχει διακοπεί τον Απρίλιο του 2012 λόγω έλλειψης ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.
Στον ισχύοντα οργανισμό δεν προβλέπεται η λειτουργία Μαιευτικού-Γυναικολογικού Τμήματος, προβλέπονται όμως τρεις (3) οργανικές θέσεις ιατρών, οι οποίες είναι κενές λόγω παραίτησης των υπηρετούντων ιατρών.