Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο:

 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ιατρική
 • Νοσηλευτική
 • Διοικητική-Οικονομική

 

Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

 • Οργάνωσης και Πληροφορικής

 

Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 • Υποστήριξης Πολίτη

 

Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση.

Το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου.

 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Ιατρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ιατρικές Ειδικότητες - Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα ως εξής:

 

Α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 40 κλινών

που περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

 • Παθολογικό Τμήμα
 • Καρδιολογικό Τμήμα
 • Παιδιατρικό Τμήμα

 

Β) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 80 κλινών

που περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

 • Χειρουργικό Τμήμα
 • Ορθοπεδικό Τμήμα
 • Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα
 • Οφθαλμολογικό Τμήμα 
 • Τμήμα ΩΡΛ
 • Αναισθησιολογικό Τμήμα

 

Γ) Εργαστηριακός Τομέας

που περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

 • Βιοπαθολογικό – Βιοχημικό Τμήμα
 • Αιματολογικό – Αιμοδοσία Τμήμα
 • Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα
 • Τμήμα Φαρμακείου

 

Δ) Διατομεακά Τμήματα

που περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

 • Τμήμα Βραχείας νοσηλείας
 • Τμήμα Επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

 

Λοιπά Τμήματα Ιατρικής Υπηρεσίας

 • Παραϊατρικού προσωπικού
 • Κοινωνικής εργασίας
 • Διαιτολογίας – Διατροφής

 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Στους τομείς λειτουργούν Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντιστοίχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των ιατρών που υπηρετούν.

 • Παθολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Παιδιατρικό
 • Πνευμονολογικό
 • Χειρουργικό
 • Ορθοπεδικό
 • Οφθαλμολογικό
 • Ω.Ρ.Λ.
 • Υπερτασιολογικό
 • Μαστού
 • Διαβητολογικό

Επίσης λειτουργεί συμβουλευτικό γραφείο διατροφής από το Διαιτολόγο του Νοσοκομείου.

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε δύο Νοσηλευτικούς Τομείς ως εξής:

 • 1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ο οποίος διαρθρώνεται σε 4 τμήματα που καλύπτουν:

τον Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας, τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και τα Διατομεακά Τμήματα.

 • 2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ο οποίος διαρθρώνεται σε 4 τμήματα που καλύπτουν:

τα Τμήματα του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας καθώς και τα Χειρουργεία και τον Εργαστηριακό Τομέα