Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Ο Παθολογικός Τομέας έχει δυναμικότητα 40 κλινών και περιλαμβάνει τα τμήματα:

Παθολογικό Τμήμα δυναμικότητας 23 κλινών
Καρδιολογικό Τμήμα δυναμικότητας 11 κλινών
Παιδιατρικό Τμήμα δυναμικότητας 6 κλινών


Σημ. Στον ισχύοντα οργανισμό δεν προβλέπεται η λειτουργία Παιδιατρικού Τμήματος, συνεχίζει όμως η λειτουργία του από το υφιστάμενο ιατρικό προσωπικό ειδικότητας Παιδιατρικής.