Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Οι ασθενείς και οι συνοδοί τους μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της υγείας τους, μόνο από τον θεράποντα ιατρό τις ημέρες και ώρες που η κάθε κλινική έχει προκαθορίσει. Η πληροφόρηση από οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο είναι ανώφελη και παρατείνει την αγωνία των ενδιαφερόμενων.

Ο ιατρός υποχρεούται να ενημερώνει τον ασθενή για την πορεία της υγείας του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του και να του δίνει οδηγίες κατά την έξοδό του από το Νοσοκομείο.