Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Άλματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού Υπηρεσιών Υγείας για τους πολίτες 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ                                                                                                                      Νάουσα 3-5-2023

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          Άλματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού Υπηρεσιών Υγείας για τους πολίτες

Ακολουθώντας το πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπ. Υγείας και της Κυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας επικεντρώθηκε στην ανάλυση της ψηφιακής στρατηγικής για την μεταρρύθμιση του Νοσοκομείου, επιταχύνοντας την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε να αποτελεί πλέον ένα από τα πρότυπα Νοσοκομεία στην ψηφιακή υγεία.

Αναλυτικότερα οι εφαρμογές που ολοκληρώθηκαν:

 1. Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών (EPR), με τις εξής σημαντικές λειτουργικότητες – δυνατότητες για τους ιατρούς του Νοσοκομείου:
 • Ηλεκτρονική Έκδοση των Ιατρικών Εξιτηρίων των ασθενών
 • Ηλεκτρονική Έκδοση παραπεμπτικών εξετάσεων προς τα Εργαστήρια
 • Ηλεκτρονική παραλαβή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων των ασθενών από τα Εργαστήρια με διαχρονική προβολή αυτών στο χρόνο.
 • Ηλεκτρονική Έκδοση των ιατρικών γνωματεύσεων για τους ασθενείς
 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση στους ασθενείς μέσω του Ιατρικού Φακέλου και ηλεκτρονική διασύνδεση με το σύστημα e-συνταγογράφηση του ΕΟΠΥΥ για αυτόματη ενημέρωση.
 • Ο Ιατρός μπορεί να δημιουργήσει « Ενημερωτικό σημείωμα» για τον ασθενή σε δευτερόλεπτα και να το διατηρήσει για πάντα.

Οι γιατροί έχουν στη διάθεσή τους μια πληθώρα πληροφοριών από:

 • Προηγούμενες επισκέψεις- εισαγωγές στο Νοσοκομείο
 • Καταχωρήσεις από Γραφείο Κίνησης , Φαρμακείο, Εργαστήρια
 1. Νοσηλευτικός Φάκελος Ασθενούς, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αγωγές που καταναλώνει ο κάθε ασθενής καθώς και τα υγειονομικά υλικά που χρησιμοποιούνται, σε ποιόν θάλαμο και κλίνη τοποθετείται ο ασθενής.
 1. Ατομικό Συνταγολόγιο για την διαχείριση των φαρμάκων και υλικών στις Κλινικές και στα Χειρουργεία
 2. Λίστες Χειρουργείων, με ένα πλήρες σύστημα διασυνδεόμενο με τον Ιατρικό Φάκελο Ασθενών για τη αυτόματη ενημέρωση της λίστας, τον προγραμματισμό των χειρουργείων, την διαχείριση και ενημέρωση των στοιχείων χειρουργείων και με το σύστημα του Φαρμακείου.
 3. Υποσύστημα Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων (LIS) , ένα πλήρες σύστημα διασυνδεόμενο με τον Ιατρικό Φάκελο Ασθενών και αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων στα Ψηφιακά Αποθετήρια (ΗΔΙΚΑ).
 4. Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών
 5. Ολοκληρωμένο Σύστημα Οικονομικών Εφαρμογών (ERP)
 6. Σύστημα εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων (ΗR), διαχείριση των Εφημεριών των ιατρών και των Βαρδιών του προσωπικού.
 7. Σύστημα Γραμματείας Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, παρέχει πληροφορίες για την είσοδο (ώρα άφιξης και τρόπο), την κατάσταση των ασθενών καθώς και την περιγραφή την οποία δίνουν οι ίδιοι οι ασθενείς για τον λόγω άφιξης τους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.  
 8. Στις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η εφαρμογή των e-ραντεβού για απευθείας (online ) κλείσιμο ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία και ειδοποίηση του πολίτη μέσω SMS.

Επιπρόσθετα το ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα του Νοσοκομείου διασυνδέεται με τους εξής φορείς :

  • ΚΕΤΕΚΝΥ (Κέντρο Τεκμηρίωσης & Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών)

DRGs: Είναι η εφαρμογή (DRG – Διαγνωστικά Ομοιογενείς Ομάδες), που κατηγοριοποιεί αλλά και καταχωρεί ψηφιακά όλους τους νοσηλευόμενους ανάλογα με τη διάγνωση. Το σύστημα DRG αποτελεί επίσης εργαλείο για τη μέτρηση του κόστους του παραγόμενου έργου, την κατάρτιση τεκμηριωμένων προϋπολογισμών, αλλά και την αξιολόγηση και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των νοσοκομείων.

Το νοσοκομείο Νάουσας εμφανίστηκε ανοιχτό, πρωτοπόρο και καινοτόμο και σε συνεργασία με το ΚΕΤΕΚΝΥ έδειξε το δρόμο και για άλλα νοσοκομεία, προσφέροντας τεχνογνωσία στον τομέα της πληροφορικής ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες στη διαχείριση – μεταφορά αξιόπιστων δεδομένων και να επιτευχτεί η αυτοματοποιημένη διασύνδεση συστημάτων και η αυτόματη εισαγωγή δεδομένων και ιατρικών πράξεων από το σύστημα ιατρικού φακέλου του νοσοκομείου στην πλατφόρμα του ΚΕΤΕΚΝΥ. Η απλοποίηση των διαδικασιών σε συνάρτηση με την εισαγωγή αξιόπιστων δεδομένων στο σύστημα, θα έχει σαν αποτέλεσμα την αναβάθμιση των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι πολίτες στα νοσοκομεία.

  • ΕΟΠΥΥ

Πλήρης διασύνδεση του Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς με το σύστημα του ΕΟΠΥΥ για αυτόματη ενημέρωση και ανάκτηση των παραπεμπτικών, συμμετέχοντας στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πράξεις, να ελέγχει και να εγκρίνει δαπάνες με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί.

  • ΕΚΑΠΥ (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας)

Διασύνδεση του συστήματος ERP του ΟΠΣΥ του Νοσοκομείου με την πλατφόρμα του ΕΚΑΠΥ η οποία είναι και η αρμόδια να διενεργεί κεντρικοποιημένους διαγωνισμούς για την νέα διαδικασία παραγγελίας και προμήθειας Νοσοκομειακού Φαρμάκου.

  • ΗΔΙΚΑ

Έχοντας ολοκληρώσει τον Ψηφιακό Φάκελο Ασθενούς από 1-1-2023 οι πολίτες του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής έχουν πρόσβαση για πρώτη φορά από το κινητό τους τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής του gov.gr στο MyHealthapp, μέσω κωδικών taxisnet, στον ψηφιακό ιατρικό τους φάκελο. Έτσι μέσω της εφαρμογής , οι πολίτες μπορούν πλέον να εκδίδουν ψηφιακά και να έχουν πρόσβαση στα εξής:

 • Συνταγές
 • Παραπεμπτικά
 • Αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων
 • Βεβαιώσεις νοσηλειών

Πιστεύουμε σε ένα ισχυρό ΕΣΥ και ενωμένοι τα οράματα γίνονται σιγά σιγά πραγματικότητα!

 

 

Ο Αναπλ. Διοικητής

Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας

Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα 14-2-2023

 

 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

                                                                                 

       Με θλίψη η Διοίκηση της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσαςπληροφορήθηκε την απώλεια του ΜΕΤΑΞΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  , ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, που συνέδραμε ενεργά για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου.

 

Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια του εκλιπόντος.

 

Ο Αναπλ. Διοικητής

Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας

 Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

Δελτίο Τύπου 13-01-2023 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 2022

 

Με νέες υπηρεσίες Υγείας που ενσωματώσαμε την τελευταία διετία, αλλά και βελτιωμένους όσο ποτέ τους δείκτες αποδοτικότητας Υπηρεσιών Υγείας σε κλινικές και τμήματα που προϋπήρχαν πορευόμαστε στη νέα χρονιά του 2023.

Είμαστε περήφανοι για όλο το προσωπικό που καταθέτει καθημερινά ψυχή, για τους γιατρούς που εφημερεύουν ακατάπαυστα καθιστώντας το Νοσοκομείο Νάουσας μια μικροσκοπική πόλη που δεν κοιμάται ποτέ.

Με τους καλύτερους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που είχαμε ποτέ, με τον καλύτερο ποιοτικά και ποσοτικά ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που είχαμε ποτέ, οι μηχανισμοί του Υπουργείου Υγείας (ΥΠΕ, ΕΟΠΠΥ, ΕΟΦ, ΚΕΤΕΚΝΥ, ΕΚΑΠΥ, ΙΦΕΤ, ΕΚΑΒ κ.α.) και η Πολιτική Ηγεσία τα τελευταία έτη φρόντισαν να είμαστε καλύτερα από ποτέ εξοπλισμένοι σε όλα τα επίπεδα για να διασφαλίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ύψιστο αγαθό της Υγείας.

Επιμελούμαστε με προσοχή και διατηρούμε καθημερινά άριστες σχέσεις και συνεργασία μεταξύ των 2 μονάδων του Γ.Ν. Ημαθίας. Συνεχίζουμε ενωμένοι, με προσήλωση και αφοσίωση.

Είμαι προσωπικά περήφανος για αυτό που έχουμε καταφέρει τα τελευταία 2+ χρόνια, τα σημαντικά άλματα που έγιναν σε όλα τα επίπεδα και κυρίως τη σημερινή απόδοση υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου Νάουσας σε σχέση με το παρελθόν.

Ευχαριστώ όσους δουλεύουν καθημερινά, όλους όσους μας φροντίζουν και μας στηρίζουν, την ΥΠΕ και τους φορείς συνεργασίας, αλλά κυρίως το Υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Ηγεσία που είναι πάντα στο πλευρό μας έτσι ώστε να είμαστε πάντα, δίπλα στον πολίτη.

 

Δρ. Κων/νος Λυκοστράτης 

Αν. Διοικητής Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

 

 

 

Δελτίο Τύπου 3-11-2022 

Εργασίες στο Τηλεφωνικό Δίκτυο της Υγ. Μονάδας Νάουσας.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                                                                                        Νάουσα 3-11-2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         Η Διοίκηση του Νος. Νάουσας ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας ότι :

   Την Δευτέρα και Τρίτη 7 και 8 Νοεμβρίου 2022 θα υπάρξει διακοπή καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας   στα τηλέφωνα του Νοσοκομείου. Την υπόλοιπη εβδομάδα από 9 έως και 11 Νοεμβρίου 2022 θα υπάρξουν ολιγόλεπτες διακοπές στα Τηλέφωνα του Νοσοκομείου Νάουσας.  

 

       Παρακαλούμε για την κατανόηση σας.

 

 

Δελτίο Τύπου 13-05-2022 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα 13-5-2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

       Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας ότι ξεκινάει η λειτουργία PostCovid” Ιατρείου στην Υγειονομική Μονάδα Νάουσας, από τη Δευτέρα 16-5-2022.

            Οι ασθενείς που νόσησαν ήπια, μέτρια ή βαριά από Covid- 19 και συνεχίζουν να έχουν συμπτώματα, σημεία ή και επιπλοκές που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη έως και 3 μήνες, χρήζει να έρθουν στο ιατρείο PostCovid προκειμένου να διερευνηθούν αν τα αίτια οφείλονται στη νόσηση ή όχι.

Το Ιατρείο θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ως ακολούθως:

 • Δευτέρα: από τον ιατρό Θάνο Αναστάσιο, Επικουρικό Ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, και ώρες: 09:00-13:00
 • Τετάρτη: από την ιατρό Παπαγιάννη Γεωργία, Διευθύντρια Παθολογίας, και ώρες: 09:00-13:00

      Η διαδικασία για το κλείσιμο των ραντεβού γίνεται από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Νάουσας στα τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις ώρες 07:00 έως 15:00.

 

 

Ο Αναπλ. Διοικητής

Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας

 

Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δελτίο Τύπου 18-03-2022 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 18-03-2022

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Στις 17-03-2022 υποβλήθηκα σε έγχυση εμπλουτισμένου με αιμοπετάλια πλάσματος (PRP) και στα δύο γόνατα.

Αισθάνομαι βαθιά την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά από καρδιάς και δημόσια τον κ. Διευθυντή, τους ιατρούς, την κ. προϊσταμένη, το νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό της Ορθοπεδικής κλινικής του Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ.

Σε αυτή την κλινική συναντάς εξαιρετικούς επιστήμονες - ανθρώπους που σε κάνουν να τους εμπιστεύεσαι απόλυτα, με την ανθρωπιά τους, τον ζήλο την ευγένεια τους.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον ιατρό μου κ. ΤΣΙΑΜΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή με έκανε να νιώσω ότι επισκέφτηκα έναν Άριστο Επιστήμονα και Άνθρωπο και φυσικά αυτό το αίσθημα το αισθάνθηκα και μετά την πρώτη επέμβαση η οποία πήγε πολύ καλά. Πιστεύοντας στην επιστημονική του κατάρτιση και ανθρωπιά και αισθανόμενος απόλυτη ασφάλεια υπεβλήθηκα και στην σύγχρονη μορφή θεραπείας (PRP).  

Κύριε Διοικητά,

Αξίζει κάθε έπαινος στις προσπάθειες που καταβάλετε για την καθόλα άψογη οργάνωση του Νοσοκομείου, μέσα στις γνωστές δυσκολίες, ώστε να διατηρείται η λειτουργικότητα του Γ.Ν. Νάουσας σε τόσο υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της Πατρίδας μας.  

 

Με πολλές ευχαριστίες

Γεώργιος Λιόλιος

Κάτοικος Κατερίνης

Δελτίο Τύπου 13-01-2022 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα 13-1-2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συνεχόμενη ενδυνάμωση του Νοσοκομείου με τις ακόλουθες ιατρικές ειδικότητες:

 

 • Την έναρξη υπηρεσίας της ιατρού κ. Παπαγιάννη Γεωργία στην μόνιμη θέση βαθμού Διευθύντριας ειδικότητας Παθολογίας.

 

 • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της επίταξης τεσσάρων (4) ιδιωτών ιατρών ειδικότητας Παθολογίας και ενός (1) ειδικότητας Πνευμονολογίας για την ενίσχυση της Παθολογικής κλινικής και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

 

Η γνωριμία με τη νέα ομάδα ιατρών και η υποδοχή τους έγινε σε πολύ ευχάριστο κλίμα,

Τους Καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε Καλή αρχή !!

 

 

         Ο Διοικητής

του Νοσοκομείου Νάουσας

Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δελτίο Τύπου 12-01-2022 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα 12-1-2022

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

        ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ MODERNA ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ    

     Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι στο Εμβολιαστικό Κέντρο του Νοσοκομείου Νάουσας θα πραγματοποιούνται εμβολιασμοί για τον κορωνοϊό covid-19 με το εμβόλιο MODERNA αποκλειστικά και μόνο τις Κυριακές του Ιανουαρίου 2022 και συγκεκριμένα στις ακόλουθες ημερομηνίες:

16-1-2022, 23-1-2022, 30-1-2022

    Τα ραντεβού θα κλείνονται μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα https://emvolio.gov.gr

   Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται από τους έμπειρους πλέον επαγγελματίες υγείας της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας και σύμφωνα με τις οδηγίες και όλα τα μέτρα προφύλαξης που προβλέπονται από τα αντίστοιχα επικαιροποιημένα εγχειρίδια και σχετικά πρωτόκολλα.

 

 

   Ο Διοικητής

Του Νοσοκομείου Νάουσας

Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δελτίο Τύπου 11-01-2022 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα 10-1-2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 2 ΝΕΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

      Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την παραλαβή 2 νέων οικίσκων που αυξάνουν συνολικά κατά 60 τ.μ. τους χώρους ιατρικής φροντίδας στο Νοσοκομείο.

      Οι οικίσκοι θα χρησιμοποιηθούν για παροχή ιατρικής φροντίδας στα πλαίσια διαχείρισης της πανδημίας βραχυπρόθεσμα και ως προσθήκη στο σύνολο των Εξωτερικών Ιατρείων μακροπρόθεσμα με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών.

      Η αναβάθμιση του Νοσοκομείου Νάουσας συνεχίζεται καθώς αυξάνονται ολοένα οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες της πόλης αλλά και της Περιφέρειας γενικότερα.

 

Ο Διοικητής

του Γ.Ν. Νάουσας

Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

      

Δελτίο Τύπου 04-01-2022 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα 4-1-2022

 

                                                                ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ                                                                                                

       Η Διοίκηση της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες στην κα. Δουμπρή Ζωή για την ευγενική δωρεά του πανάκριβου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του γυναικολογικού ιατρείου της εκλιπούσας ιατρού και αδερφή της Δουμπρή Αρετή, που αποτελείται από τα κάτωθι :

1) Υπέρηχοτομογράφου Aloka + ηχείων + 2ης οθόνης

2) Εξεταστικού κρεβατιού

3) Γυναικολογικού κρεβατιού Bumm

4) Ecomed Micro Cryo III

5) Κολποσκόπιου

6) Υπολογιστή + Εκτυπωτή + Καταγραφικό DVD

7) Κλίβανου

8) Διαθερμίας

9) Κεφαλών κρυοπηξίας - καυτηρίασης

10) Μεταλλικών κολποδιαστολέων

11) Διάφορων χειρουργικών εργαλείων + κουτιών αποστείρωσης

12) Διάφορων αναλώσιμων ιατρείου

13) Τραπεζίδιου

14) Σκαμπό

15) Μηχανήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας

16) Γραφείου – Συρταριέρας – 2 Πολυθρόνων - 2 Δερμάτινων Καναπέδων

Η Δωρεά αυτή έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειές μας για ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου μας με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του πληθυσμού.

Ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα μας η δωρεά αυτή αποτελεί υποδειγματική χειρονομία στήριξης του Νοσοκομείου Νάουσας και δημιουργεί αισθήματα αγάπης και ασφάλειας στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

 

Ο Αναπλ. Διοικητής

Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας

Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                    

Page 1 of 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>