Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου παρέχει τη νοσηλευτική φροντίδα που χρειάζεται ο ασθενής.  

Στην περίπτωση που ο ασθενής λόγω της κατάστασής του αδυνατεί να αυτοεξυπηρετηθεί είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα από αποκλειστικούς/ές νοσοκόμους/ες. Η διάθεσή τους γίνεται μόνο από τον ονομαστικό πίνακα που είναι αναρτημένος στο Νοσοκομείο (Φ.Ε.Κ. 458/Β/2015). Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν καθορίζονται στο Φ.Ε.Κ. 1944/Β/2013.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον/ην Προϊστάμενο/η Κλινικής ή στον/ην εφημερεύοντα/ουσα βάρδιας.