Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Στο Νοσοκομείο λειτουργούν σήμερα οι παρακάτω τομείς και τμήματα:

Α. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ με δυναμικότητα 40 κλινών που περιλαμβάνει τα τμήματα:
Α.1 Παθολογικό Τμήμα δυναμικότητας 23 κλινών

Α.2 Καρδιολογικό Τμήμα δυναμικότητας 11 κλινών

Α.3 Παιδιατρικό Τμήμα δυναμικότητας 6 κλινών


Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ με δυναμικότητα 80 κλινών που περιλαμβάνει τα τμήματα:
Β.1 Χειρουργικό Τμήμα δυναμικότητας 24 κλινών

Β.2 Ορθοπεδικό Τμήμα δυναμικότητας 30 κλινών

Β.3 Οφθαλμολογικό Τμήμα δυναμικότητας 7 κλινών

Β.4 Τμήμα Ω.Ρ.Λ. δυναμικότητας 5 κλινών

Β.5 Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα δυναμικότητας 14 κλινών

Β.6 Αναισθησιολογικό Τμήμα


Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Γ.1 Βιοπαθολογικό – Βιοχημικό Τμήμα

Γ.2 Τμήμα Αιματολογικό – Αιμοδοσίας

Γ.3 Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα

Γ.4 Τμήμα Φαρμακείου

Δ. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Δ.1 Τμήμα Βραχείας νοσηλείας
Δ.2 Τμήμα Επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.)


Ε. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ε.1 Παραϊατρικού προσωπικού
Ε.2 Κοινωνικής εργασίας
Ε.3 Διαιτολογίας – Διατροφής

ΣΤ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
• Παθολογικό
• Καρδιολογικό
• Παιδιατρικό
• Πνευμονολογικό
• Χειρουργικό
• Ορθοπεδικό
• Οφθαλμολογικό
• Ω.Ρ.Λ.
• Υπερτασιολογικό
• Μαστού
• Διαβητολογικό