Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας είναι κτισμένο σε οικόπεδο έκτασης 10.816 τ.μ. στο νότιο τμήμα του ιστού της πόλης. Οι κτιριακές του υποδομές έχουν συνολικό εμβαδόν 8.500 τ.μ. και αναπτύσσονται σε τρία ιδιόκτητα κτήρια:

Στο κεντρικό κτήριο στεγάζονται, στο ισόγειο: τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), το Κυλικείο, τα Μαγειρεία, τα Πλυντήρια - Σιδερωτήρια, οι αποθήκες Φαρμακείου.