Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας είναι κτισμένο σε οικόπεδο έκτασης 10.816 τ.μ. στο νότιο τμήμα του ιστού της πόλης. Οι κτιριακές του υποδομές έχουν συνολικό εμβαδόν 8.500 τ.μ. και αναπτύσσονται ως εξής:

Α) Κεντρικό κτίριο

  • Στο ισόγειο στεγάζονται τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), το Γραφείο Υποδοχής ασθενών, το Φαρμακείο, τα Μαγειρεία, το Κυλικείο, η Τεχνική Υπηρεσία, και τα Πλυντήρια - Σιδερωτήρια. 
  • Στον πρώτο όροφο είναι ανεπτυγμένα το Τμήμα Κίνησης Ασθενών, τα εργαστήρια Αιμοδοσίας, Ακτινολογικό, Μικροβιολογικό, οι κλινικές Παθολογική και Καρδιολογική, και το Φυσικοθεραπευτήριο.
  • Στον δεύτερο όροφο είναι τα γραφεία Δ/ντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Τομεαρχών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, οι κλινικές Χειρουργική, Ορθοπεδική, Παιδιατρική και τα Χειρουργεία. 

Β) Κτίριο Διοίκησης - Εφημερεία  

  • Στο υπόγειό του στεγάζονται οι αποθήκες υλικού.
  • Στο ισόγειο είναι ανεπτυγμένα τα γραφεία και τμήματα της Διοικητικής Υπηρεσίας.
  • Στον πρώτο όροφο είναι τα γραφεία της Διοίκησης και Διοικητικού Συμβουλίου, η Βιβλιοθήκη, το Τμήμα Πληροφορικής και το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
  • Στον δεύτερο όροφο και σε ένα τμήμα του πρώτου ορόφου είναι τα εφημερεία των ιατρών.