Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

 

Η σύσταση του νέου Δ.Σ. του σωματείου εργαζομένων του Γεν. Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας, είναι:

 

Πρόεδρος              Λογγινίδης Αντώνιος

Αντιπρόεδρος        Θεοδωρίδου Ιωάννα

Γραμματέας           Θεοδωρίδου Σοφία

Αν. Γραμματέας     Ανθρακέα Κατερίνα

Ταμίας                    Παρχαρίδου Ελένη

Μέλος                     Καραμπατζού Ευγενία

Μέλος                     Δεληχρήστος Χρήστος