Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Νοσοκομείου, αλλά και την καλύτερη περίθαλψη των νοσηλευομένων το επισκεπτήριο πρέπει να είναι περιορισμένο και μόνο:

Παθολογικό Τμήμα:
Από 13:00 έως 14:00
&
Από 18:00 έως 20:00

Καρδιολογικό Τμήμα:
Από 12:30 έως 13:30
&
Από 18:00 έως 19:30

Μονάδα Εμφραγμάτων Καρδιολογικού Τμήματος:
Από 13:30 έως 14:00
&
Από 19:00 έως 19:30

Χειρουργικό/Οφθαλμολογικό/ΩΡΛ Τμήμα:
Από 16:00 έως 18:00

Ορθοπαιδικό Τμήμα:
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
Από 16:00 έως 19:00

Σαββατοκύριακα:
Από 11:00 έως 13:00
&
Από 18:00 έως 20:00

 

Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους θα πρέπει να είναι σύντομη και να αποφεύγεται η παρουσία παιδιών.

Η παραμονή επισκεπτών και συνοδών εκτός του ωραρίου του επισκεπτηρίου απαγορεύεται, εκτός εάν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, οπότε και απαιτείται άδεια από τον Προϊστάμενο της Κλινικής.

Η ησυχία είναι και πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε νοσοκομείου.

Μέσα στους χώρους του Νοσοκομείου απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα ν. 3730/2008 (Φ.Ε.Κ. 262/Α/2008).