Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

                    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
                                              ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓ.ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΣΥΖΕΥΞΙΣ

ΟΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2332350100
2332350101

2332059100
2332059101

ΤΜ. ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)   

2332350229 
2332350245

2332059229
2332059245

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Γραμματεία Εξ. Ιατρείων - Ραντεβού

2332350247 
2332350248 
 

2332059247
2332059248

ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Παθολογικό Τμ. 
Καρδιολογικό Τμ. 
Παιδιατρικό Τμ. 
Χειρουργικό - Οφθαλμολογικό - Ω.Ρ.Λ. Τμ. 
Ορθοπεδικό Τμ. 
Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμ. 
Τμ. Χειρουργείων 


2332350284 
2332350236 
2332350215 
2332350282 
2332350252 
2332350127 
2332350291


2332059284
2332059236
2332059215
2332059282
2332059252
2332059127
2332059291

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Ακτινολογικό Τμ. 
Μικροβιολογικό Τμ. 
Σταθμός Αιμοδοσίας 
Φαρμακείο


2332350268 
2332350242 
2332350200 
2332350208


2332059268
2332059242
2332059200
2332059208

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Νοσηλευτική Υπηρεσία - Διεύθυνση 
Νοσηλευτική Υπηρεσία - Τομείς


2332350202 
2332350201


2332059202
2332059201

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διοικητής 
Δ/νση Διοικητικής Υπηρεσίας
   
Υδ/νση Διοικητικής Υπηρεσίας
 
Τμ. Κίνησης Ασθενών 
Τμ. Οικονομικού 
Τμ. Γραμματείας 
Τμ. Προσωπικού 
Υδ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 
Τμ. Πληροφορικής & Οργάνωσης


2332350214 
2332350270 

2332350104 

2332350249 
2332350205 
2332350204 
2332350203 
2332350287 
2332350105


2332059214
2332059270
2332028915
2332059104
2332029511
2332059249
2332059205
2332059204
2332059203
2332059287
2332059105