Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Μονάδας Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδας Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Σας ενημερώνουμε ότι, το Γενικό Νοσοκομείο... Δείτε περισσότερα
 
Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Καλωσορίζουμε εννέα (9) νέους Βοηθούς... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Την Παρασκευή 15-01-2021 πραγματοποιήθηκε στην... Δείτε περισσότερα
 
Ευχαριστήριο μήνυμα από τον Διοικητή... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση ιατρού Ηλία Γεωργίας του Μιχαήλ στην... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 25/02/2021 09:17:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 61ΑΛ469074-ΛΕΝ
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ "ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ" ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΑΣΟ ΕΛΕΝΑ ΚΑΙ ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ
Ημ/νια: 25/02/2021 10:28:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΙ5469074-Ξ6Ι
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 25/02/2021 08:20:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 678Ξ469074-45Ψ
Θέμα: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προσφορών με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού για την ανίχνευση του κορωνοϊού SARS-CoV-2 λόγω κατεπειγουσών αναγκών της Υγ. Μ. Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας προϋπολογισμού 10.000,00€ (άνευ Φ.Π.Α)
Ημ/νια: 25/02/2021 10:08:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Α5Σ469074-Μ0Δ
Θέμα: Συγκρότηση συνεργείων απο υπαλλήλους για υπερωριακή απασχόληση μηνός Μαρτίου 2021
Ημ/νια: 25/02/2021 14:05:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ05469074-ΠΙΙ
Θέμα: Ορισμός επιτροπών παράδοσης και παραλαβής υλικών
Ημ/νια: 26/02/2021 17:00:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 64ΘΜ469074-ΟΘ4
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ,ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ,ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ
Ημ/νια: 26/02/2021 14:36:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΙΥ469074-1Δ6
Θέμα: Aνάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού 10.000,00 € στον ΚΑΕ 0419 σε βάρος της πίστωσης των προϋπολογισμών εξόδων των οικονομικών ετών 2021 και 2022 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών εξειδικευμένων μεταφορών (μεταφορά αίματος, παραγώγων κλπ ) CPV: 60000000-8 για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας Νάουσας αναλυτικά ως εξής: Οικονομικό Έτος 2021 : 6.500,00 € Οικονομικό Έτος 2022 : 3.500,00 €
Ημ/νια: 26/02/2021 08:44:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΓ7469074-Μ1Ε
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 26/02/2021 13:19:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Ρ1469074-ΜΛ1
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 26/02/2021 13:20:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο56469074-ΟΗΔ

     Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κάτω από τις οποίες νοσηλεύονται οι ασθενείς που νοσούν με COVID-19 ξεκινά προσωρινά η λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης πολιτών για άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντός τους, που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Νάουσας. 

     Οι συνθήκες νοσηλείας των συγκεκριμένων ασθενών χαρακτηρίζονται από απομόνωση από το οικογενειακό τους περιβάλλον και περιορισμούς στην επικοινωνία.

     Το Γραφείο θα παρέχει πληροφορίες και κοινωνική στήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον ασθενών που νοσηλεύονται επιχειρώντας να συμβάλλει στη διαχείριση της περιορισμένης επικοινωνίας μεταξύ τους, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών. 

     Το Γραφείο Ενημέρωσης θα λειτουργεί προσωρινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 10:15π.μ. - 15:00μ.μ. στα τηλ. επικοινωνίας: 2332059287 και 2332350287 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2020, με πιθανότητα παράτασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Χρήση μάσκας

Google Map