Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας, η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Α Δεκαπενθημερο... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου Μονάδα Νάουσας,η οποία... Δείτε περισσότερα
 
Επείγοντα Χειρουργεία Β' Δεκαπενθήμερου... Δείτε περισσότερα
 
Χαιρετίζουμε την νέα συνεργασία της Ν.Υ.... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΟ... Δείτε περισσότερα
 
Το Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας ευχαριστεί θερμά... Δείτε περισσότερα
 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εθελοντική... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση ιατρού Ηλία Γεωργίας του Μιχαήλ στην... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 17/06/2021 11:46:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΖΦ469074-Ψ9Α
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων
Ημ/νια: 17/06/2021 11:41:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΒΡ469074-6ΑΙ
Θέμα: Δέσμευση πίστωσησς για προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων
Ημ/νια: 17/06/2021 10:12:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΒΕ469074-ΗΤΠ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας γραφίτες όπως αυτά περιγράφονται στο ως άνω με αρ. πρωτ.:5860/17-06-2021 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία Mr. Print για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 399,15€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 17/06/2021 09:31:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 69ΨΛ469074-ΩΗΝ
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 16/06/2021 13:02:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 61Θ4469074-ΛΗΜ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας οικοδομικών υλικών όπως αυτό περιγράφεται στην σχετική αίτηση προμήθειας της τεχνικής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΚΟΥΡΛΗΣ ΑΧ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 127,4€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 17/06/2021 07:41:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΠΡ469074-ΝΟ7
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Μικροβιολογικού με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS Α.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 1.144,80 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 17/06/2021 08:41:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ7Π469074-Ξ9Η
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια δοχείου μελάνης εκτυπωτή Rimage Allegro 100
Ημ/νια: 16/06/2021 13:15:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9Β09469074-53Υ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Γεννήτριες και Φάκελοι Επωάσεως όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.:5879/17-06-2021 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε., για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 980,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 17/06/2021 14:30:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ3Ξ469074-Λ36
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για προμήθεια αντιδραστηρίων διάφορα
Ημ/νια: 17/06/2021 14:38:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΙ4469074-Η2Τ

     Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κάτω από τις οποίες νοσηλεύονται οι ασθενείς που νοσούν με COVID-19 ξεκινά προσωρινά η λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης πολιτών για άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντός τους, που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Νάουσας. 

     Οι συνθήκες νοσηλείας των συγκεκριμένων ασθενών χαρακτηρίζονται από απομόνωση από το οικογενειακό τους περιβάλλον και περιορισμούς στην επικοινωνία.

     Το Γραφείο θα παρέχει πληροφορίες και κοινωνική στήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον ασθενών που νοσηλεύονται επιχειρώντας να συμβάλλει στη διαχείριση της περιορισμένης επικοινωνίας μεταξύ τους, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών. 

     Το Γραφείο Ενημέρωσης θα λειτουργεί προσωρινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 10:15π.μ. - 15:00μ.μ. στα τηλ. επικοινωνίας: 2332059287 και 2332350287 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2020, με πιθανότητα παράτασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Χρήση μάσκας

Google Map